Prace nad budową obwodnicy Starego Sącza rozpoczęły się w 2006 roku. Trasa, której pierwszym etapem jest nowoczesny most, będzie miała 3,5 km długości i będzie spełniać parametry drogi klasy GP (główna przyspieszona).

Obwodnica Starego Sącza docelowo zostanie połączona z planowanym objazdem Nowego Sącza oraz Podegrodzia. Dzięki takiemu rozwiązaniu ruch tranzytowy pomiędzy Sądecczyzną, a Podhalem oraz połączenie tych regionów z południem Europy będzie znacznie ułatwione.