Ideę budowy tunelu poparło w piątek UNESCO. ONZ-owska agencja twierdzi, że most oszpeci miasto, które w 2004 roku zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Decyzji w sprawie wybudowania mostu o długości 635 m sprzeciwiają się również ekolodzy. Spór o most na Łabie trwa od wielu lat. Większość mieszkańców Drezna oraz władze miasta i Saksonii popierają budowę. Ich zdaniem nowe połączenie przez Łabę odciąży centrum Drezna wraz z zabytkowym Starym Miastem, przez które obecnie przejeżdża kilka tysięcy samochodów dziennie.

UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury) zagroziło niemieckim władzom, że jeśli rozpoczną budowę mostu, skreśli Drezno z listy dziedzictwa. W ocenie UNESCO budowa mostu byłaby niedopuszczalną ingerencją w historyczny krajobraz doliny Łaby.