Przypomnijmy - François Roche zaprojektował futurystyczny most łączący Cieszyn z Czeskim Cieszynem. Po czterech latach dyskusji, sporów i prac koncepcyjnych teraz okazało się, że architekt w końcowym projekcie, zamiast dopasować swoją wizję do polskich i czeskich norm (Roche np. nie wziął pod uwagę poziomu wody w Olzie podczas największych powodzi), przedstawił zupełnie nowy projekt, którego realizacja kosztowałaby nie 1,3, a aż 2,1 mln euro. Wzburzyło to urzędników. W dodatku koncepcja przyszła do Cieszyna zbyt późno (na dzień przed upływem terminu), aby urzędnicy mogli zgłosić wniosek o dofinansowanie projektu do Unii Europejskiej. Dlatego urzędnicy uznali, że trzeba zastanowić się co dalej i czy w ogóle kontynuować współpracę z Francuzem.