Warszawa: Przetarg na most Północny Po intensywnym okresie przygotowań, 18 czerwca bieżącego roku, ZDM w Warszawie ogłosił przetarg w trybie ograniczonym na budowę trasy mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową i Marymoncką do węzła z ul. Modlińską, wraz z mostem i trasą tramwajową. Trasa na tym odcinku ma mieć 3,4 km długości, w tym most - 800 m. Powstaną dwie jezdnie, po trzy pasy ruchu w każdą stronę, chodniki, ścieżki rowerowe oraz trasa tramwajowa, która połączy Białołękę i Bielany. Inwestycja ma się zakończyć w połowie 2011 roku.

W ogłoszonym przetargu termin składania ofert w pierwszym etapie mija 10 lipca bieżącego roku. Potem pracę rozpocznie komisja przetargowa. Po wybraniu przez nią oferentów spełniających określone kryteria, potencjalni wykonawcy będą mieli 40 dni na złożenie swoich ofert. Po wyborze najkorzystniejszej oferty (tu kryterium jest cena), jeśli przegrani nie rozpoczną procedury odwoławczej, możliwe będzie podpisanie umowy. ZDM chce podpisać umowę i wprowadzić wykonawcę na budowę jeszcze w tym roku. Będzie miał on na wykonanie prac 32 miesiące, co oznacza, że w połowie 2011 r. przeprawa będzie gotowa.