23 czerwca bieżącego roku upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do dalszego postępowania przetargowego na budowę nowej przeprawy przez Wisłę w Sandomierzu, która znajdzie się w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Sandomierz – Stalowa Wola – Przemyśl. Dwustopniowy przetarg został ogłoszony pod koniec maja bieżącego roku. Swoje wnioski o dopuszczenie do przetargu złożyło w kieleckim oddziale GDDKiA jedenaście firm i konsorcjów.

Nowy most przez Wisłę w Sandomierzu o długości prawie 460 metrów powstanie obok już istniejącego. Inwestycja obejmuje również włączenie obiektu do istniejącego układu komunikacyjnego miasta czyli ulicę dojazdową do węzła Kraków i jego przebudowę po lewobrzeżnej stronie Wisły oraz włączenie do ulicy Lwowskiej po stronie prawobrzeżnej. Nowy most będzie miał 14 metrów szerokości, ścieżkę rowerową i chodnik dla pieszych. Po jego oddaniu do użytku stary most zostanie wyremontowany.