Inwentaryzację działek prowadzi kilka zespołów, w skład których wchodzą przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg (MZD), Urzędu Wojewódzkiego (UW) oraz rzeczoznawcy.


5 października 2007 r. wydano decyzję lokalizacyjną.Wówczas  działki przeszły na własność skarbu państwa. Teraz wojewoda przekaże je MZD. Jednak wcześniej Urząd Wojewódzki musi ustalić odszkodowania dla właścicieli działek. Inwentaryzacja ma zakończyć się 12 sierpnia, a we wrześniu MZD chce złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Koszt budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi wyniesie 620 mln zł, jednak wciąż nie ma zagwarantowanego dofinansowania. Może się to zmienić dopiero pod koniec roku, kiedy odbędzie się kolejna weryfikacja listy projektów kluczowych programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” - czytamy w  "Gazecie Pomorskiej".