Niestety, powstanie tylko jedna. Na tyle pozwalają nam ograniczone fundusze - mówi Artur Mrugasiewicz z biura prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W tym samym czasie drogowcy budują wiadukt na obwodnicy. Możliwe, że będzie prowadził donikąd, jeśli okaże się, że trasa ominie bagna Rospudy. Ale według GDDKiA wiadukt drogowy kosztuje tylko 2 mln zł, a kładki dla pieszych - po 5 mln zł! Według GDDKiA jest tak drogo, bo kładki mają powstać na podmokłym terenie, a dodatkowo ich cenę podniesie wykup gruntu. Zdaniem Roberta Chwiałkowskiego ze stowarzyszenia SISKOM (skupia m.in. inżynierów drogownictwa) dyrekcja ukryła prawdziwe koszty wiaduktu.