Takie konstrukcje mostowe montuje się bez użycia gwoździ czy śrub. Płyty jezdne mostu wykonane są z polimeru wzmocnionego włóknem szklanym (FRP). Naklejono je na dwa stalowe elementy nośne. Most ma długość 27 m i szerokość 5 m, a jego masa jest równa 80 t. Most jest w pełni użyteczny, mogą po nim jeździć wszystkie typy nowoczesnych pojazdów.

Co więcej, jego konstrukcja odpowiada standardom Eurocode 2010, będącym nowym ogólnoeuropejskim kodeksem budowlanym ustanowionym dla budownictwa publicznego przez Komisję Europejską.

Most jest znakiem czasów, bowiem tworzywa sztuczne, wzmocnione włóknami będą odgrywać ważną rolę w budowie tego typu konstrukcji w przyszłości. Ponadto budowa konwencjonalnego mostu o betonowej konstrukcji trwa zbyt długo, powoduje długo trwające utrudnienia w ruchu drogowym. Most ze wzmocnionego tworzywa sztucznego powstał w fabryce, a następnie został przetransportowany w całości na miejsce budowy. Jego montaż zajął niespełna jeden dzień. Okazuje się, że taka konstrukcja jest również niezwykle trwała (sugeruje się nawet 50 lat bez napraw, materiał kompozytowy nie ulega korozji).