Rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o zakończeniu modernizacji jednego z dłuższych, kratownicowych mostów w kraju, a jednocześnie najdłuższego (426 m) mostu na Podkarpaciu. Od 31 lipca br. nastąpiła zmiana organizacji ruchu. Zamknięto bowiem most tymczasowy a ruch kołowy i pieszy wprowadzono na przebudowaną konstrukcję.

Inwestycję podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmował budowę dojazdów i mostu tymczasowego, a drugi (maj 2007 r. - lipiec 2008 r.) - remont i wzmocnienie istniejącego obiektu mostowego, wzmocnienie dźwigarów kratowych, podpór i wykonanie nowej płyty pomostu. Co więcej, filary i przyczółki są wspólnym podparciem zarówno dla drogowego mostu stałego jak i mostu kolejowego. Po przebudowie obiekt posiada nośność klasy A równą 50 t.

Prace wykonało konsorcjum firm: TEERAG – ASDAG Polska sp. z o.o. i INTOP Tarnobrzeg sp. z o.o. Łączny koszt inwestycji wyniósł ok. 57 mln zł.