Most Poniatowskiego w Warszawie zbudowano w latach 1905 – 1913 i wymaga on regularnych modernizacji. Ostatni remont obejmował budowę nowej nawierzchni jezdni oraz chodników, odwodnienie, izolację i wykonanie oznakowania poziomego.
W czasie remontu, trwającego od 7 lipca, most był całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Mogły się po nim poruszać jedynie tramwaje.

Prace remontowe wykonało Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty” S.A.
Modernizacja mostu kosztowała 19,5 mln zł.
Kolejne prace remontowe zaplanowane sa na przyszły rok i będą skoncentrowane na robotach antykorozyjnych, wymianie latarni, iluminacji mostu oraz wymianie balustrad mostowych na balustrady o charakterze zabytkowym.