W Krajowym Walnym Zebraniu Delegatów Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej wzięło udział blisko 90 delegatów z całego kraju, aby wybrać nowego Przewodniczącego Związku, Krajową Radę, Krajowy Sąd Koleżeński oraz Krajową Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym ZMRP XII kadencji został prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski. 

Natomiast skład Prezydium nowej Rady Krajowej przedstawia się następująco:

- prof. dr hab. Adam Wysokowski – Przewodniczący,
- dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski – Z-ca Przewodniczącego,
- dr hab. inż. Janusz Rymsza – Z-ca Przewodniczącego,
- Marek Gotowski – Z-ca Przewodniczącego,
- Tomasz Szatanik – Skarbnik,
- kol. Łukasz Szuba – Sekretarz,

Po otrzymaniu nominacji prof. Wysokowski napisał list do wszystkich członków związku. Czytamy w nim m.in., że skupi się na dwóch kluczowych obszarach: promocji i wsparciu osób należących do związku oraz budowaniu silnej społeczności mostowców, bazując na tradycyjnych wartościach już wypracowanych. Cały list przeczytasz TUTAJ

Prof. Wysokowski to kierownik Zakładu Dróg i Mostów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest ekspertem w dziedzinie zmęczenia, trwałości, utrzymania i przeglądów mostów, a także przepustów komunikacyjnych, w tym konstrukcji gruntowo-powłokowych. Efektem jego pracy jest m.in. kilkanaście ogólnie obowiązujących w praktyce drogowo-mostowej zaleceń. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wdrażania nowoczesnych metod badań betonu w budownictwie komunikacyjnym. W ramach pracy habilitacyjnej opracował metodę szacowania wpływu korozji na nośność mostów stalowych (nagrodzoną przez ministra infrastruktury). To także m.in. autor lub współautor ponad 150 publikacji i kilku monografii. Został przewodniczącym na okres XII kadencji Rady Krajowej Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Jest także stałym ekspertem podczas konferencji organizowanych przez Wydawnictwo INŻYNIERIA oraz członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych.