Od soboty czynną od maja nową częścią mostów będziemy jeździć tylko w kierunku na Warszawę, a oddawaną właśnie, remontowaną częścią pojedziemy do centrum miasta. Do dyspozycji kierowców będą po dwa pasy ruchu. Jest szansa, że zmniejszą się korki na krajowej ósemce, w przyszłości nowoczesnej trasie S-8 do Warszawy.
Pośrodku poprowadzono torowisko, a rowerzyści nie będą już musieli przeciskać się wśród pieszych na wąskim chodniku. Przygotowano dla nich ścieżkę rowerową, a chodnik poszerzono. Nowe mosty mają być iluminowane.

Krzysztof Kubicki ze ZDiUM: - Poszerzenie mostów Warszawskich oznaczało dobudowanie nowego mostu drogowego i tramwajowego, przebudowę starego i dróg prowadzących do mostów wraz z pl. Kromera i pętlą tramwajową. Wybudowaliśmy także nowe chodniki, ponadkilometrową ścieżkę rowerową i 1200-metrowy ekran akustyczny przy ul. Bydgoskiej.

Mosty Warszawskie oddano z trzymiesięcznym opóźnieniem. Gdyby nie udało się całej inwestycji zamknąć do końca sierpnia, Wrocław straciłby unijną dotację w wysokości prawie 58 mln zł. Miasto musiałoby wtedy ponieść cały koszt modernizacji, czyli 109 mln zł.