Zadanie obejmuje wykonanie nowych m.in. 

  • nawierzchni na moście i dojazdach
  • urządzeń dylatacyjnych na styku przęseł i przyczółków
  • izolacji pomostu
  • otuliny prętów zbrojeniowych spodniej części dźwigarów i przegubów

Poza tym w planie jest antykorozyjne zabezpieczenie betonowych powierzchni ustroju nośnego i podpór, a także przebudowa umocnień stożków przy przyczółkach. Wykonawca zajmie się też przełożeniem ruchu na drogi objazdowe na czas wykonywania robót.  Przeprowadzenie wszystkich prac pochłonie 1,57 mln zł.  

Droga krajowa nr 92 przebiega przez obszar czterech województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Jest trasą o długości 472,7 km, równoległą do autostrady A2.

Przeczytaj także: Droga ekspresowa S6. Próby obciążeniowe estakady