Od 20 września 2008 r. można już jeździć po nowej estakadzie na myślenickim odcinku Zakopianki, jednak ruch ustalono tylko na jednej jezdni i odbywa się dwukierunkowo.

Roboty na tym odcinku drogi przewidują też wzmocnienie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 115 kN na oś na odcinku o długości 29,95 km, zabezpieczenie aktywnych osuwisk w Libertowie, Mogilanach, Gaju i Myślenicach, remont i wymianę elementów odwodnienia, przebudowę dróg dojazdowych, zjazdów, chodników i zatok przeznaczonych dla autobusów. Ponadto w ramach zadania przebudowane zostaną mosty na potokach Bysinka i Włosańka oraz przebudowa wiaduktów nad ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Piłsudskiego jak również przebudowa 44 przepustów drogowych.

Prace budowlane rozpoczęły się rok temu a ich całkowite zakończenie planowane jest na wrzesień 2009 r. Koszt całej inwestycji to 250 mln zł a inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.