Planowany most połączy województwo podkarpackie i świętokrzyskie. Utworzone też zostaną drogi dojazdowe i obwodnice trzech miast.  Do programu Rozwój Polski Wschodniej inwestycja ta została już dawno wpisana. W jej realizacji współfinansowanej z funduszy unijnych (81,3 mln EUR) mają wziąć udział oba województwa.

Całość inwestycji ma kosztować 470 mln EUR i pozostałe pieniądze na budowę mają pochodzić z regionów. Preumowa na realizację projektu została podpisana przez samorządu w maju br.

Jednak pod koniec wakacji na Podkarpaciu zaczęto dyskutować nad zasadnością budowy mostu. Ale po usunięciu budowy mostu z projektu pod znakiem zapytania staną pozostałe zadania jak np. z budowa obwodnic Mielca, Kolbuszowej i Jędrzejowa.

Jakkolwiek decyzja ostateczna o budowie mostu była poprzedzona burzliwymi dyskusjami i to w rezultacie radni poparli projekt.