Aby prace zostały całkowicie zakończone wykonawca musi jeszcze m.in. wykonać prace porządkowe, jak np. uprzątnięcie terenu pod estakadą, rekonstrukcję ścieżki rowerowej i pasów zieleni. Planuje się, że drogowcy opuszczą teren budowy do końca listopada.

Prace przebiegły znacznie szybciej niż zaplanowano. W umowie z Zarządem Dróg Miejskich zakończenie planowano na 15 stycznia 2009 r.

Budowa obiektu kosztowała 107 mln zł. Zużyto ok. 4 tys. ton stali konstrukcyjnej, 2 tys. ton stali zbrojeniowej, 10 tys. m3 betonu i 22,7 tys. m2 asfaltu.