W zakresie robót drogowych prowadzonych przez firmę Skanska wyremontowany zostanie odcinek drogi o długości ok. 1,5 km i szerokości 7 m. jezdnia będzie wykonana na bazie podbudowy z betonu asfaltowego i kruszywa łamanego, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z SMA. Zbudowane zostaną również zjazdy do posesji i pól, kanalizacja deszczowa, oświetlenie a przebudowie ulegną urządzenia energetyczne i teletechniczne.

Budowa pozwoli ulepszyć komunikację na trasie Włoszczowa – Radomsko i umożliwi przejazd dużych samochodów przez Pilicę.

Inwestorem projektu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Koszty poniesione na roboty to ponad 20 mln zł brutto. Zakończenie budowy zaplanowano na koniec czerwca 2009 r.

Parametry mostu:
- wysokość konstrukcyjna (mierzona w przęśle) - 1,50 m,
- długość całkowita mostu - 79,30 m,
- szerokość użytkowa mostu (w świetle balustrad) - 10,86 m.