Koszt inwestycji w ciągu DK77 Lipnik – Sandomierz – Stalowa Wola – Przemyśl będzie kosztować 80,4 mln zł.

Sandomierska przeprawa będzie miała długość około 460 m i będzie zlokalizowana obok istniejącego mostu, który będzie wyremontowany po uruchomieniu nowego. Szerokość nowego mostu ustalono na 14m. Zbudowana zostanie też ścieżka rowerowa i chodnik dla pieszych.

W ramach tej samej inwestycji znajdzie się włączenie nowego obiektu do istniejącego układu komunikacyjnego miasta czyli budowa ulicy dojazdowej do węzła Kraków i jego przebudowa po lewobrzeżnej stronie Wisły oraz włączenie do ul. Lwowskiej po stronie prawobrzeżnej.

Budowa tego obiektu to pierwsza duża świętokrzyska inwestycja drogowa realizowana w systemie „Zaprojektuj i zbuduj”.

Mota-Engil po podpisaniu umowy z GDDKiA ma 26 miesięcy na wykonanie projektu i budowę mostu. Rozpoczęcie budowy ma mieć miejsce na wiosnę 2009 r.