Wiadukt umożliwi łatwiejszy dojazd do osiedli w południowej części miasta oraz do specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jednak jak to często bywa, budowa wiaduktu budzi również szereg kontrowersji, choćby nawet z powodu konieczności wyburzenia wielu domów.
Dlategoteż zaproponowano dwa warianty budowy wiaduktu.
Według pierwszego wiadukt ma mieć po dwa pasy w obie strony, a rozpoczynać miałby się na ul. Radomskiej, obok Starachowickiego Centrum Kultury.
Drug wariant przedstawia projekt, w którym wiadukt miałby tylko po jednym pasie w każdą stronę, a projektanci zaproponowali również wykonanie wjazdu na rondo znajdujące się w pobliżu starostwa.