Umowa na budowę zabrzańskich odcinków Z1 i Z2 Drogowej Trasy Średnicowej została podpisana 13 października 2008 r.  W dniu 30 września prezydent Zabrza podpisała umowę w sprawie zapewnienia warunków wykonania Umowy Finansowej zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w której stroną jest gmina Zabrze.

Długość odcinków Z1 i Z2 to wynosi w sumie 4,7 km a wszystkie cztery odcinki w Zabrzu będą miały prawie 8 km.
Na początku zostanie zbudowane 7 wiaduktów drogowych a w tym estakady nad węzłem de Gaulle´a o długości 140 m. Powstaną też dwie kładki i dwa tunele dla pieszych, połączenia z drogami i ulicami lokalnymi a także chroniące przed hałasem ekrany akustyczne o łącznej długości 3,9 km i 2-6 m wysokości.
Budowa odcinków Z1 i Z2, tj. fragment DTŚ prowadzący do tzw. Węzła de Gaulle’a zostanie ukończona za 21 miesięcy.

Drogowa Trasa Średnicowa jest najważniejszą po ukończonym odcinku autostrady A4 inwestycją drogową Śląska.
Po jej zakończeniu będzie liczyć 31,3 km długości i połączy sześć miast od Katowic po Gliwice. Z założenia ma obsługiwać ruch lokalny na tym terenie a ruch tranzytowy będzie odbywał się autostradą.

Pieniądze na budowę przekazywane są z trzech głównych źródeł. Mniej więcej połowę kwoty stanowi zaciągnięta przez rząd pożyczka w Europejskim Banku Inwestycyjnym, jedna czwarta to pieniądze zarezerwowane przez zarząd województwa śląskiego w Regionalnym Programie Operacyjnym, także jedną czwartą miały pokryć środki z rządowej rezerwy subwencji ogólnej. Na początku roku wprowadzono wymóg, aby subwencję rządową uzależnić od tzw. wkładu własnego miast Gliwic i Zabrza. Miał on być równy połowie subwencji. Władze samorządowe Gliwic i Zabrza stanowczo sprzeciwiły się takim pomysłom, bo wcześniej miasta, przez które przebiega DTŚ, nie musiały w ogóle dopłacać do inwestycji. Na skutek usilnych starań miast Komisja Wspólna Rządu i Samorządu - uznając argumenty Gliwic i Zabrza - zgodziła się na wyraźne obniżenie wysokości ich wkładu własnego. W efekcie wyniesie on pięć razy mniej niż zakładano na początku roku.