• W wyniku budowy i rozbudowy tłoczni moce sprężania gazu wzrosły o 50%
  • Rozbudowę dwóch obiektów prowadzono na czynnych instalacjach
  • Uroczyste otwarcie Baltic Pipe odbędzie się 27 września w Szczecinie

Ogromny wzrost możliwości sprężania gazu

Tłocznia gazu w Odolanowie była pierwszą, dla której potwierdzono gotowość techniczną do pracy. Po niej przyszła kolej na obiekt w Goleniowie, a na końcu przeprowadzono odbiór budowanej od podstaw tłoczni w Gustorzynie. Aktualnie trwa nagazowanie trzech jednostek, realizowane są też prace wykończeniowe.

Dzięki rozbudowie dwóch istniejących tłoczni i powstaniu nowej w Gustorzynie o ponad 50% rosną łączne moce sprężania gazu w krajowym systemie przesyłowym, co znacząco poprawia elastyczność i bezpieczeństwo pracy sieci przesyłowej. Odbiór techniczny tych trzech tłoczni oznacza, że gaz dostarczony gazociągiem podmorskim Baltic Pipe podany pod odpowiednim ciśnieniem będzie mógł trafiać do odbiorców w całej Polsce – powiedział Tomasz Stępień, prezes spółki Gaz-System.


Odbiory prowadzone etapowo

Odbiory techniczne w każdej tłoczni podzielono na dwa etapy. W ten sposób nie zakłócano płynności prowadzonych robót. Dodatkowo, podczas rozbudowy tłoczni gazu ziemnego w Odolanowie i Goleniowie kluczowe dla realizacji inwestycji było prowadzenie robót na czynnych obiektach bez zatrzymywania ich działania.

W Odolanowie (woj. wielkopolskie) znajduje się największa tłocznia przeznaczono do rozprowadzania surowca z Baltic Pipe. W wyniku rozbudowy jej moc wzrośnie o 30 MW, a przepustowość wyniesie od od 280 tys. m3/godz. do 1380 tys. m3/godz. gazu ziemnego.

Moc jednostki w Goleniowie w woj. zachodniopomorskim wzrosła w wyniku rozbudowy o 25 MW. Trzeci obiekt w Gustorzynie (woj. kujawsko-pomorskie) powstał od podstaw. Zainstalowano w nim trzy agregaty sprężarkowe o łącznej mocy 20 MW. Będzie sterować przepływami gazu w centralnej Polsce.

Baltic Pipe w Polsce i Danii

Cały Baltic Pipe między Danią a Polską ma 310 km – z czego około 275 km ułożono na dnie Bałtyku. To element większego projektu, w ramach którego wybudowano też gazociąg na dnie Morza Północnego (105 km, łączy Danię oraz Norwegię), tłocznię w Danii, a także rozbudowano systemy przesyłowe w Polsce i Danii.

Przedsięwzięcie jest jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju. Od Komisji Europejskiej otrzymało status tzw. projektu wspólnego zainteresowania (ang. Project of Common Interest). Zyskało też unijne dofinansowanie z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Otwarcie Baltic Pipe nastąpi 27 września 2022 r.

Przeczytaj także: Zgoda na budowę pierwszego gazociągu do pływającego terminalu LNG