Ponieważ ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej nie ma norm i specyfikacji technicznych, PSG wraz w Instytutem Nafty i Gazu PIB rozpoczęła w lipcu 2023 r. przedsięwzięcie na Dolnym Śląsku. Celem było wybudowanie gazociągu, który uzyska świadectwo oceny technicznej potwierdzające możliwość dystrybuowania nim gazu ziemnego z domieszkami wodoru.

Powstała instalacja, w której można transportować gaz ziemny z dodatkiem wodoru do 20%. Mieszaninę można rozdzielić.

To bardzo ważny krok naprzód, który nie tylko pozwala nam realizować cele Polskiej Strategii Wodorowej, ale również przybliża nas do tego, aby w przyszłości stać się najważniejszym graczem na polskim rynku, który będzie dostarczał klientom do ogrzewania czysty wodór – powiedział Robert Więckowski, prezes PSG.

Budowa gazociągu o długości 7 km pochłonęła 11 mln zł. Zadanie wykonała spółka „GAZ” z Błonia.

Przeczytaj także: Zielony wodór. Na Górnym Śląsku powstanie fabryka