• Dwie trzecie ankietowanych negatywnie ocenia reakcję rządu na kryzys energetyczny
  • 64% krytykuje możliwość wydania dodatku węglowego na cele inne niż kupno węgla
  • 40% źle ocenia wprowadzenie jednorazowego dodatku węglowego

Kryzys energetyczny – reakcja rządu źle oceniona

66% ankietowanych źle ocenia reakcję rządu na kryzys energetyczny i wynikający z niego wzrost cen energii oraz braki węgla. W tej grupie aż 79% osób w wieku 18–39 lat wystawia najgorszą ocenę. Jedynie 5% ocenia działania rządu dobrze. Co ciekawe, tylko 1% właścicieli pieców na węgiel i drewno korzystających z dodatku węglowego wystawiło ocenę bardzo dobrą, a 61% z nich negatywną. Mimo tego, że otrzymali największe wsparcie.


Kontrowersyjny dodatek węglowy

40% badanych krytykuje wprowadzenie jednorazowego dodatku węglowego dla domów ogrzewanych tym paliwem. Chwalą go osoby z wykształceniem podstawowym (66%) i wieku powyżej 60 lat (68%). Szczególnie niskie poparcie dla tego rozwiązania odnotowuje się wśród osób w średnim wieku, z wykształceniem wyższym i mieszkańców budownictwa wielorodzinnego – czytamy w komunikacie. Oceny są też uzależnione od posiadanego źródła ogrzewania. Dodatkowo 64% respondentów negatywnie ocenia możliwość wykorzystania dodatku węglowego na cele inne niż kupno węgla. Tu wyróżniają się osoby starsze (60+) – 85% uważa, że takie rozwiązanie jest złe.

PAS – polityka rządu nie rozwiązuje kryzysowych problemów

Wyniki badania nie zaskakują. Otrzymujemy mnóstwo głosów obywateli zaniepokojonych rosnącymi cenami węgla, gazu i prądu. Obecna polityka rządu nie rozwiązuje problemów wywołanych kryzysem energetycznym. Jest to niestety polityka nie tylko prosmogowa, ale również krótkowzroczna. Wciąż brakuje nam takich działań ze strony rządu, które zwiększyłyby nacisk na oszczędzanie energii, wsparłyby ocieplenie domów i wykorzystanie rozproszonych i odnawialnych źródeł energii – mówi Andrzej Guła, lider PAS. Dodaje, że rząd skupia się na wzmacnianiu roli węgla, w tym paliwa o niskiej jakości. Uważa, że gdy na dobre rozpocznie się sezon grzewczy, obywatele odczują skutki zdrowotne takiego postępowania.

Badanie opinii publicznej zrealizowano metodą CATI na reprezentatywnej losowej próbie 1022 dorosłych Polaków przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 23-25 września 2022 r. Badanie zlecił Instytut Ekonomii Środowiska we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.

Przeczytaj także: Cena prądu a urządzenia domowe. Które zużywają najwięcej energii?