• Roczne przychody połączonych spółek to około 400 mld zł
  • W wyniku fuzji mają przyspieszyć inwestycje w farmy morskie i PV, małe reaktory jądrowe i wodór
  • Połączenie ma ułatwić osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r.

Według Grupy Orlen, efektem przejęcia PGNiG jest zwiększenie zdolności do realizacji wielomiliardowych inwestycji energetycznych. Roczne przychody w wyniku fuzji wyniosą około 400 mld zł.

Morskie farmy wiatrowe, fotowoltaika, wodór i małe reaktory jądrowe

Operacja ma zoptymalizować wykorzystanie linii biznesowych i wzmocnić strategiczne projekty rozwojowe w nisko- i bezemisyjne źródła wytwarzania energii. W opinii koncernu wzrośnie niezależność od dostawców surowców energetycznych. Połączenie ma ułatwić osiągnięcie przez Grupę Orlen neutralności emisyjnej do 2050 r. Przyspieszyć mają inwestycje w morskie farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne i przedsięwzięcia wodorowe, w tym zielonego wodoru, a także w małe modułowe reaktory atomowe (SMR). Te mają zastąpić emisyjne elektrociepłownie.


Fuzja Orlenu z PGNiG: odporność na zmiany rynkowe

Nowa Grupa Orlen w wyniku przejęć osiągnęła skalę pozwalając wzmocnić odporność na zmiany rynkoweDywersyfikacja działalności pozwoli na stabilizację przepływów finansowych, na czym skorzystają zarówno akcjonariusze, jak i klienci połączonych podmiotów. Stabilność zwiększa też możliwości pozyskiwania finansowania na międzynarodowych rynkach. Skala działalności Grupy wzmacnia także jej atrakcyjność z punktu widzenia partnerów biznesowych, często wiodących podmiotów w swoich branżach – czytamy w komunikacie.

Fuzja Orlenu z PGNiG: transformacja i integracja grupy

Jak informuje koncern, osiągnięcie korzyści z połączenia wymaga zintegrowanego programu transformacji grupy. Ma to przynieść nowe możliwości wykorzystania aktywów i transformacji segmentów biznesowych, szczególnie poszukiwawczo-wydobywczego. Konsolidacja spółek Orlen, Lotos i PGNiG w założeniach poprawi efektywność operacyjną i zwiększy inwestycje, m.in. w złoża gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce i Europie oraz innych perspektywicznych rejonach.

Fuzja Orlenu z PGNiG: kompleksowa oferta dla gospodarstw domowych

Zostaną połączone działalności detaliczne spółek, powstanie kompleksowa oferta dla klientów indywidualnych w Polsce na dostawy wszystkich nośników energii. Według Orlenu ceny mają być atrakcyjne i stabilne. Najważniejszym celem jest zwiększenie skali oraz jakości i efektywności w segmencie sprzedaży, jak również optymalizacji kosztów obsługi klienta – informuje koncern.

Pracownikom PGNIG-u zagwarantowano zatrudnienie przez 48 miesięcy oraz 24 miesiące utrzymania dotychczasowych warunków pracy (w tym miejsca jej wykonywania) i płacy.

Jak podaje Orlen po połączeniu spółek udział Skarbu Państwa w koncernie wzrośnie do blisko 50%. W PKN Orlen przed przejęciami było to 27,5%. Spółka przekonuje, że w ten sposób grupa jest w pełni zabezpieczona i nadzorowana przez rząd.

Przeczytaj także: Będzie druga elektrownia atomowa w Polsce. Kto ją zbuduje?