• Po skropleniu biometanu powstanie 5,5 tys. ton bioLNG rocznie
  • Taka ilość pozwala na przejechanie 22 mln km ciężarówką
  • Biometan z biogazowni zawiera 98% metanu i spełnia parametry gazu ziemnego

Biogazownia – składniki do produkcji łatwo dostępne

Ekologiczna biogazownia będzie kosztować 180 mln zł, a jej uruchomienie zaplanowano na drugą połowę 2024 r. 7 mln m3 pozwoli na produkcję biopaliwa (bioLNG), na którym pojazd ciężarowy przejedzie 22 mln km.

Miejsce budowy wybrano ze względu ma duża dostępność substratów rolniczych. Do wytwarzania biometanu będą wykorzystywane produkty uboczne z produkcji rolnej niezdatne do jedzenia. Natomiast poferment, produkt uboczny, może stać się naturalnym nawozem lub polepszaczem gleby.


Po skropleniu biometanu powstaje paliwo dla pojazdów

Według Grupy Orlen, który zainwestował w zakład, bioLNG to obiecujące paliwo odnawialne dla transportu. Pilotażowa instalacja posłuży do testów rozwiązań i technologii w tym zastosowaniu. A płynące z nich doświadczenia będą wykorzystane w kolejnych przedsięwzięciach.

Produkowany w biogazowni biogaz jest oczyszczany z zanieczyszczeń, głównie CO2 oraz związków siarki i azotu. W ten sposób uzyskuje się biometan, który po skropleniu może stać się paliwem silnikowym, czyli bioLNG. Odbywać się ono będzie na miejscu, poprzez schłodzenie do temperatury poniżej 162 st. C. Następnie paliwo trafi z biometanowni do odbiorców autocysternami kriogenicznymi. Roczna produkcja biometanu w Głąbowie na poziomie 7 mln3 przełoży się na około 5,5 tys. ton bioLNG – czytamy w komunikacie.

Pozostałe biogazownie koncernu też będą produkować skroplone biopaliwo

Budowa pilotażowego zakładu to inwestycja spółki Orlen Południe. Firma kupiła w 2021 r. rozpoczęty projekt budowy biogazowni rolniczej o mocy do 1 MWe. Instalacje zostanie przebudowana i stanie się biometanownią o mocy około 4,6 MWe brutto. Koncern aktualnie posiada jeszcze trzy działające biogazownie. Zaplanowano także ich przekształcenie.

W Europie co rok powstaje lub jest przebudowywanych 50–100 biometanowni. Największe instalacje znajdują się z Niemczech, Szwecji i we Włoszech. W tradycyjnych biogazowniach rolniczych produkowany jest biogaz o zawartości 55% metanu. Po oczyszczeniu w specjalnych modułach, powstaje z niego biometan o zwartość 98% metanu, co odpowiada parametrom gazu ziemnemu – informuje koncern.

Przeczytaj także: Zatoka Gdańska: tylko krok do budowy terminalu FSRU