Dlatego za niezbędne uważa się aktualizację krajowej strategii rozwoju biometanu i zapewnienie finansowania, które pobudzi rynek do rozwoju.

Aktualnie do Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) wpłynęło około 460 wniosków o przyłączenie podmiotów chcących produkować biogaz lub biometan, albo zapytań o taką możliwość. W związku z ograniczoną chłonnością naszej sieci gazowej, aby można było przyłączyć wszystkie potencjalnie zainteresowane biogazownie, niezbędne są inwestycje w jej rozbudowę. Szacujemy, że konieczna jest realizacja 68 inwestycji, tzw. „spinek systemowych” za łączną kwotę 206 mln zł. Realizacja ich pozwoli na zwiększenie chłonności naszej sieci o około 51 tys. m3/godz. To w praktyce wyeliminuje kwestie ograniczenia jej chłonności na obszarach z największą liczbą wniosków i o największym potencjale substratowym – powiedział Marian Żołyniak, członek zarządu ds. technicznych PSG.

Potencjał biogazu w Polsce szacuje się na około 8 mld m3 rocznie, co stanowi równowartość ok. 4,8 mld m3 biometanu. Jego wykorzystanie z jednej strony podniesie poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju, a z drugiej jest szansą dla sektora rolniczego, który w ten sposób może generować dodatkowe dochody.

Przeczytaj także: PGG – kolejna kopalnia wykorzystuje metan do produkcji prądu