Partnerzy portalu

Pływający terminal LNG. Szczegółowo przebadano Zatokę Gdańską

Opublikowano: 27-06-2024 Źródło: Gaz-System

W ramach przygotowań do budowy pływającego terminalu LNG (FSRU), na zlecenie Gaz-Systemu przeprowadzono szczegółowe badania środowiska naturalnego. Objęły one Zatokę Gdańską w rejonie planowanej inwestycji i strefę przybrzeżną wyspy Stogi. Sprawdzono także falowanie i prądy morskie.


Badania środowiska obejmowały obserwację ptaków. Fot. ilustr. Luca/Adobe Stock Badania środowiska obejmowały obserwację ptaków. Fot. ilustr. Luca/Adobe Stock
  • Badanie środowiska prowadzono we wszystkich porach roku
  • Sprawdzono także warunki falowania i przepływu prądów morskich
  • Prace były elementem procedury prowadzącej do złożenia wniosku o decyzję środowiskową

Inwentaryzacje przez cztery pory roku

Zinwentaryzowano liczne gatunki roślin i zwierząt na lądzie i morzu – porostów, mchów, grzybów, roślin, bezkręgowców, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków, w tym nietoperzy. Badano tereny wydm, leśne obszary chronione i przemysłowe.

Prace badawcze trwały od czerwca 2022 r. do lutego 2024 r., aby uwzględnić wszystkie pory roku. Dotyczyły przyrody ożywionej i nieożywionej na morzu i lądzie. Badania środowiskowe są jednym z elementów procedury, w wyniku której złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy pływającego terminalu LNG.


Morświny, nietoperze i ptaki

Badanie środowiska morskiego wykonywano korzystając z dziewięciu jednostek pływających sprawdzających warunki geologiczne, fizyczne i chemiczne wody morskiej, a także bytowania roślin i zwierząt. Zanotowano m.in. występowanie morświnów w Zatoce Puckiej. Szczegółowo zbadano zachowania nietoperzy (zidentyfikowano 20 gatunków). Wiosną i jesienią mogą one migrować nad wodami otwartymi. To zwierzęta nocne, dlatego użyto detektora monitoringu akustycznego. Ptaki obserwowano z pokładu statku i z lądu. W ciągu roku przeprowadzono 12 wizyt monitoringowych. To łącznie 54 dni, w tym 12 dni rejsów i 40 zliczania ptaków na lądzie.

Jak informuje Gaz-System, podczas prowadzenia prac w terenie zostanie zachowana szczególna ostrożność, zarówno na lądzie (w szczególności na terenach podmokłych), jak i w wodach Zatoki Gdańskiej. Uwzględnione zostaną okresy lęgowe i miejsca rozrodu cennych gatunków. Spółka zapewni bieżący nadzór środowiskowy podczas budowy oraz eksploatacji terminalu.

Źródło: Gaz-System Źródło: Gaz-System

Badania fal i prądów morskich

Poza środowiskiem sprawdzono także warunki falowania i przepływu prądów morskich w Zatoce Gdańskiej. Wyniki pomogą w ustaleniu najlepszej lokalizacji i zaprojektowania przyszłego terminalu FSRU i falochronu. Warunki meteorologiczne mierzono w trybie ciągłym za pomocą urządzeń umieszczonych na boi pomiarowej i na trzech profilujących urządzeniach akustycznych typu AWAC (ang. Acoustic Wave and Current Profilers). Dzięki nim pozyskano dane o temperaturze, hałasie podwodnym, prądach morskich i falowaniu, zasoleniu, zawartości tlenu i właściwościach optycznych wody.

Pływający terminal LNG będzie się składał z jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) zacumowanej w Zatoce Gdańskiej. Będzie ona zdolna do wyładunku skroplonego gazu ziemnego, składowania i regazyfikacji (6,2 mld m3 paliwa rocznie).

Przeczytaj także: Morska farma wiatrowa Baltica 1: projekt geotechniczny i konstrukcyjny

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!