Z tym, że wakacje to nie były, bo jak w swoim wystąpieniu podsumował prof. dr hab. inż. Karol Kuś z Politechniki Śląskiej, który od samego początku jest związany z „Hydroprezentacjami”, w tym czasie wygłoszono około 400 referatów.

Ostatnie 20 lat? W naszej branży osiągnęliśmy ogromny skok cywilizacyjny. To niebywałe, jakie wtedy było zaawansowanie techniczne i organizacyjne, a jakie jest obecnie. Dzisiaj możemy i chcemy porównywać się z firmami zachodnimi – mówił z kolei Stanisław Krusz, prezes Wodociągów Katowickich.


Teraz rzeczywistość jest inna. Kiedy zaczynałem pracę, problemy były ze wszystkim, nawet ze zdobyciem rur. A obecnie mamy i materiały, i urządzenia. Mało tego: panuje zupełnie inne podejście do problemu zaopatrzenia w wodę – dodał dr inż. Florian G. Piechurski z Politechniki Śląskiej.

Właśnie o zapewnieniu bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich (w sytuacjach kryzysowych) na przykładzie Katowic mówił Stanisław Krusz. W ciągu trzech dni w hotelu Czarny Potok eksperci rozmawiali o najważniejszych zagadnieniach dla branży wod-kan.

Oczywiście, nie zawsze da się wykonać budowę czy wymianę sieci wodociągowej metodami bezwykopowymi, ale tam, gdzie jest to możliwe, powinniśmy do tego dążyć. Z mojego, i nie tylko, doświadczenia wynika, że w wielu warunkach te metody są tańsze. Zaletą technologii bezwykopowych jest m.in. minimalizacja robót ziemnych – tłumaczył Piechurski, który w Krynicy-Zdroju wygłosił wykład pn. „Możliwości budowy sieci wodociągowych bezwykopowo i ocena kosztów inwestycji”.


Profesor Kuś stwierdził, że dziś coraz rzadziej dyskutujemy nad możliwościami poszczególnych rozwiązań, a częściej oceniamy efekty ich wdrożeń. Obserwujemy zdecydowanie malejące wartości wskaźników intensywności uszkodzeń sieci wodociągowych kanalizacyjnych, rejestrujemy mniejsze wskaźniki strat wody, korzystamy z modeli obliczeniowych i symulacyjnych. Możemy m.in. zarządzać stratami wody i ciśnieniem, jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym wody, bezpieczeństwem zbiorowego zaopatrzenia w wodę – wyliczał profesor.


Dr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Wodociągów Tarnowskich i członek Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, opowiadał o zagadnieniach związanych z wchodzącym właśnie w życie tzw. nowym prawem wodnym. Zarówno prawo wodne, które w tej chwili jest procedowane i prawdopodobnie w bardzo krótkim czasie wejdzie w życie, jak i ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz kodeks urbanistyczno-budowlany, to dla nas takie trzy „biblie”, które praktycznie wyznaczają ramy naszej działalności. Jeżeli będą nowymi aktami w drastycznie zmienionej postaci, to możemy mówić, że będziemy się uczyć na nowo tego prawa – mówił.


Gościem specjalnym tegorocznych „Hydroprezentacji” był kapitan Krzysztof Baranowski, pierwszy Polak, który samotnie opłynął świat dwa razy. Jeśli chodzi o wodę, to prawda, jest nam blisko – tak powiedział na spotkaniu słynny żeglarz.

W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział 70 osób. Kolejne „Hydroprezentacje” już za rok.

Sprawdź, którzy prelegenci potwierdził udział w II Konferencji Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi, która już we wrześniu odbędzie się w Zakopanem. W kolejnych dniach więcej informacji.