• Zużycie wody w ostatnich stu latach wzrosło sześciokrotnie
 • Według ONZ niedobory wody mogą dotknąć 52 USD populacji do 2050 r.
 • By do tego nie dopuścić potrzebne są w tym czasie inwestycje za 22,6 bln USD

Woda nabiera znaczenia kluczowego

Z danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) do 2030 r. w sektor wodny należy zainwestować 6,7 bln USD, a do 2050 r. już 22,6 bln USD.

Inwestycje strategiczne będą miały kluczowe znaczenie dla zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na wodę pitną związaną ze wzrostem urbanizacji, poprawy gospodarki ściekowej – głównie w miastach, ograniczenia ryzyka powodzi i zapewnienia stałego zaopatrzenia w wodę w przypadku suszy.


Zużycie rośnie, rosną niedobory

A wody jest coraz mniej, jej światowe zużycie w ostatnich 100 latach wzrosło sześciokrotnie, a aktualnie rośnie średniorocznie o 1%. Wzrost ten jest związany głównie ze wzrostem liczby ludności, dążeniem do rozwoju gospodarczego i zmieniającymi się wzorcami konsumpcji. Z raportu ONZ wynika, że w 2030 r. świat stanie w obliczu 40-procentowego niedoboru wody, a w 2050 r. wartość ta dojdzie do 52%. Zaczyna brakować wody także pod powierzchnią – tempo spadku ilości wód gruntowych podwoiło się w latach 1960–2000.

Które kraje najlepiej radzą sobie z poprawą dostępu do wody? Dane od 2000 r. 

Państwo  mln osób, które uzyskały dostęp do wody
 1. Chiny

334

 1. Indie

301

 1. Indonezja

73

 1. Nigeria

66

 1. Pakistan

44

 1. Brazylia

38

 1. Meksyk

33

 1. Bangladesz

32

 1. Etiopia

38

 1. Filipiny

24

Źródło: ONZ

Trudna sytuacja krajów rozwijających się

W takiej sytuacji konieczne są inwestycje w efektywną infrastrukturę wpisującą się w model zrównoważonego rozwoju, ograniczającą zanieczyszczenie powietrza i zapewniającą stały dopływ wody. Takie wydajne sieci wodne są prośrodowiskowe. Z oszacowań ONZ wynika, że systemy zarządzania wodą i ściekami emitują od 3% do 7% światowych gazów cieplarnianych. W krajach uboższych, tzw. rozwijających się ponad 80% ścieków nie jest ani zbierane, ani oczyszczane.

Państwa z najgorszym dostępem do wody 

Państwo mln osób bez wody
 1. Indie

163

 1. Etiopia

61

 1. Nigeria

59

 1. Chiny

58

 1. Kongo

47

 1. Indonezja

27

 1. Tanzania

26

 1. Uganda

24

 1. Pakistan

22

 1. Kenia

19

Źródło: ONZ

Woda jest na wielką skalę wykorzystywana przez przemysł, energetykę i rolnictwo, które zużywa jej najwięcej. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) 93 krajów rozwijających się będzie musiało zainwestować 960 mld USD do 2050 r., aby ulepszyć systemy irygacyjne. Z kolei Międzynarodowa Agencja Energii (ang. International Energy Agency – IEA) wskazuje, że popyt na wodę do 2050 r. wzrośnie z powodu rosnącego zapotrzebowania na energię (o 25% w nadchodzących latach). Według Grupy WeBuild 71% światowej energii odnawialnej pochodzi z elektrowni wodnych, ale konieczne są kolejne inwestycje w takie rozwiązania, by 840 mln ludzi pozbawionych elektryczności uzyskało do niej dostęp. Zwykle nie mają oni też dostępu do wody.

Przeczytaj także: Światowy Dzień Wody 2021