"East Tunnel", kanał kanalizacyjny w Mexico City jest największym wewnętrznym, miejskim systemem kanalizacyjnym, jaki kedykolwiek wybudowano na świecie. Koszt inwestycji obliczono na 650 mln EUR. Tym projektem władze Meksyku planują rozwiązać masowe problemy, z którymi spotyka się aglomeracja Mexico City (ponad 20 mln mieszkańców).

Firma Herrenknecht AG ma za zadanie skonstruowanie trzech tunnel boring machines (Earth Pressure Balance Shields) dla tego projektu (średnica maszyn wyniesie 8,70 m i 8, 89 m). Urządzenia zostaną wykorzystane w celu skonstruowania nowego systemu kanalizacyjnego, a konkretnie Eastern Wastewater Tunnel w Mexico City, którego całkowita długość wyniesie ponad 60 km, a głębokość prawie 200 m.

Podczas wizyty w siedzibie firmy Herrenknecht (Schwanau), José Luis Luege Tamargo był świadkiem sfinalizowania budowy pierwszej tunnel boring machine. Jednocześnie podkreślił niezwykłą wagę projektu, który przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa stolicy Meksyku, przede wszystkim znacznie zmniejszy ryzyko powodzi.