Osiedle Wielgowo-Sławociesze znajduje się na prawym brzegu Szczecina. Opisywaną kanalizację zbudowano w ulicach: Paula Robiena, Końcowej, Stary Szlak, Samopomocy Chłopskiej, Drwali, Mrocznej, Sadowej, Miętowej, Kaplicznej, Owsianej. Aktualnie ZWiK zachęca mieszkańców do przyłączania się do sieci. Spółka przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Nie jest to obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.


Był to element unijnego programu „Czysta Odra w Szczecinie”, wartego ponad 148 mln zł. Program obejmuje 16 kontraktów. Największymi wyzwaniami są budowa kanalizacja na osiedlach: Wielgowo-Sławociesze, Płonia, Żelechowa,a  także m.in. modernizacja oczyszczalni w Zdrojach, pompowni ścieków Górny Brzeg i Białowieska oraz magistrali wodociągowej Miedwianka. W ramach projektu przewidziano też choćby dostawy sprzętu i specjalistycznego. Wszystko ma być zrealizowane do końca 2021 r.

W Szczecinie jest ponad 1200 km sieci kanalizacyjnej. Biorąc pod uwagę typ i położenie względem Odry, dzieli się ją na: ogólnospławną – 264 km, sanitarną na lewobrzeżu – 239 km, sanitarną na prawobrzeżu – 191 km, deszczową na lewobrzeżu – 208 km, deszczową na prawobrzeżu – 112 km. Całkowita długość przyłączy wynosi 257 km. ZWiK odpowiada też za ponad 1360 km sieci wodociągowej, z czego 206 km stanowią magistrale, 760 km rurociągi rozdzielcze, a pozostałe 400 km to przyłącza.

Przeczytaj także: Awaria kolektorów do Czajki – przyczyną wada ukryta