Partnerzy portalu

Łódzkie: w Koluszkach powstanie zbiornik na wodę

Opublikowano: 25-10-2022 Źródło: NFOŚiGW

W ramach inwestycji Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (KPGK) zostanie wybudowany zamknięty zbiornik retencyjny na wodę uzdatnioną. Obiekt ma wspomóc gospodarowanie wodą. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).


W Koluszkach powstanie zbiornik na wodę uzdatnioną. Fot. KPGK W Koluszkach powstanie zbiornik na wodę uzdatnioną. Fot. KPGK

Zadanie polega na budowie zamkniętego zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną o pojemności 1000 m3 na obszarze lokalnej stacji uzdatniania wody. Powstaną także rurociągi wody pitnej, przelew awaryjny i spust.

Woda ze zbiornika będzie tłoczona z rezerwuaru przewodami magistralnymi, a następnie sieciami rozdzielczymi i trafi do odbiorców w Koluszkach i sąsiadujących wsiach (Erazmów, Lisowice, Felicjanów, Zygmuntów, Żakowice, Katarzynów, Przanowice, Słotwiny, Jeziorko, Nowy Redzeń i Różyca). Zaopatrzenie otrzymają także budowane w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zakłady przemysłowe.

Fot. KPGK Fot. KPGK

Drugie zadanie to uruchomienie systemu automatycznego chlorowania wody pitnej na stacjach wodociągowych w mieście i gminie Koluszki. W tym celu zostaną zakupione i zamontowane urządzenia dozujące substancję dezynfekującą w ujęciach wody w Gałowie Dużym i Borowej oraz stacjach uzdatniania wody w Koluszkach, Kaletniku, Regnach i Stefanowie. Dawki będą odpowiadały poziomowi aktualnego poboru wody, przewidziano ciągły monitoring stężenia chloru. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie zapewnienie przydatności wody do spożycia pod kątem mikrobiologicznym. Prace zostaną przeprowadzone do końca 2022 r.

Pożyczki NFOŚiGW w wysokości prawie 3,4 mln zł przekraczają 80% kosztów kwalifikowanych. Środki zostały przekazane w ramach programu Adaptacja do zmian klimatu.

Przeczytaj także: Wielkopolska – koniec remontu w oczyszczalni ścieków w gminie Chodzież

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!