Partnerzy portalu

Dolny Śląsk: dwa etapy przebudowy oczyszczalni ścieków

Opublikowano: 27-12-2022 Źródło: NDI

Podpisano umowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Starym Wiązowie (woj. dolnośląskie).


Fot. ilustracyjne: samopauser/Adobe Stock Fot. ilustracyjne: samopauser/Adobe Stock

Modernizacja oczyszczalni będzie prowadzona w dwóch etapach. W ramach pierwszego przeprowadzone zostaną roboty m.in. w zakresie technologii oczyszczania. W planie jest przebudowa ciągu ściekowego i osadowego, a także budowa biofiltrów, pompowni czy zbiorników. Poza tym powstaną rurociągi: osadowe, sprężonego powietrza, wodociągowe, powietrza złowonnego. Wykonawca zajmie się pracami z branży elektrycznej oraz automatyki i sterowania.

Drugi etap modernizacji oczyszczalni ścieków będzie polegać na budowie obiektu technicznego, wiaty na osad, przewidziano też silos na wapno. W planie jest również zagospodarowania terenu (drogi dojazdowe, place manewrowe, ogrodzenie, nasadzenia zieleni) oraz rozbiórka kontenerowej stacji osadów (wraz z fundamentem).

Źródło: NDI Źródło: NDI

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Starym Wiązowie pochłonie ponad 15,3 mln zł. Wszystko ma być gotowe w lutym 2024 r. Wykonawcą została spółka NDI Energy.

Przeczytaj także: Oczyszczalnie ścieków w Polsce. Kolejna na miarę XXI w.

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!