• Wodociągi Miasta Krakowa realizują dwie inwestycje w kanalizację i wodociągi
 • W ul. Stelmachów powstanie ponad 900 m kanalizacji i 404 m rurociągu tłocznego
 • W ul. Brzeskiej zostanie wykonana sieć o łącznej długości 2725,5 m

Kanalizacja w ul. Stelmachów

W ulicy Stelmachów, w koordynacji z przebudową drogi (zadanie Zarządu Dróg Miasta Krakowa), powstanie kanalizacja sanitarna w układzie grawitacyjno-pompowym. 16 posesji wzdłuż ulic Stelmachów i Jordanowskiej bocznej będzie mogło podłączyć się do sieci kanalizacyjnej. Zostaną zlikwidowane tymczasowe pompownie ścieków odprowadzające nieczystości z zabudowy wielorodzinnej. Będzie wybudowana także sieć wodociągowa, która pozwoli na podłączenie siedmiu domów jednorodzinnych. Koszt prac WMK wynosi 5,4 mln zł. Cała rozbudowa ul. Stelmachów pochłonie 36,2 mln zł. Wykonawcą jest firma AG System.


Kanalizacja sanitarna w ul. Stelmachów:

 • DN 600 mm L= 83,8 m
 • DN 300 mm L= 725,4 m
 • DN 250 mm K= 98,5 m

Rurociąg tłoczny:

 • DN160x14,6 PE TS L – 404 m

Powstaanie też pompownia ścieków o wydajności 15 l/s. Sieć wodociągowa o średnicy DN150 będzie miała długość 139,5 m. Zostanie wykonana z żeliwa sferoidalnego.

Zadanie drugie

Podczas drugiej inwestycji powstanie kanalizacja sanitarna w ul. Brzeskiej z przyłączami w drogach bocznych od Brzeskiej i Wiewiórczej. To zadanie zainicjuje prace projektowe dotyczące budowy kanalizacji w dwóch dużych osiedlach Kościelniki i Wróżenice.Wykonany zostanie też odcinek wodociągu o długości 158 m. Koszt tej inwestycji wynosi 13,5 mln zł. Wykonawcą jest firma PRI Inkop.

Nowa kanalizacja uniemożliwi niekontrolowane przedostawanie się ścieków do gruntu.

Szczegółowy zakres prac:

 • Brzeska: DN400 – 2390 m i DN500 – 150 m
 • Sięgacze boczne: DN300 – 50 m i DN250 – 603,5 m
 • Wiewiórcza: DN 300 – 140 m i DN63 – 45,5 m
 • Sieć wodociągowa: DN110 – 158 m
 • Przyłącza kanalizacyjne: 54

Przeczytaj także: Gliwice – budowa sieci kanalizacji deszczowej