Partnerzy portalu

Gdynia – zakończono modernizację oczyszczalni ścieków Dębogórze

Opublikowano: 07-12-2023 Źródło: UM Gdynia, PEWiK Gdynia

W Gdyni zakończyła się modernizacja ciągu przeróbki osadów Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze położonej na terenie gminy Kosakowo. Dzięki inwestycji obiekt spełnia wymagania dyrektywy unijnej dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.


Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków Dębogórze. Fot. Magdalena Śliżewska/gdynia.pl Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków Dębogórze. Fot. Magdalena Śliżewska/gdynia.pl

Ciąg przeróbki osadów w oczyszczalni ścieków otwarto 6 grudnia 2023 r. W ramach robót wybudowano nowe i zmodernizowano istniejące obiekty technologiczne, które mają umożliwić stabilne i skuteczne oczyszczanie ścieków. Zwiększyła się efektywność przerobu osadów ściekowych, dzięki czemu wzrosła produkcja biogazu na terenie obiektu.

Fot. Magdalena Śliżewska/gdynia.pl Fot. Magdalena Śliżewska/gdynia.pl

Oczyszczalnia ścieków Dębogórze to najważniejszy element systemu kanalizacyjnego obejmującego Gdynię, Redę, Rumię i Wejherowo, gminę wiejską Wejherowo oraz część gmin Puck, Kosakowo i Szemud. Obiekt wybudowano w latach 1961–1965 (z mechanicznym oczyszczaniem ścieków). Był trzykrotnie rozbudowywany. Jego stan techniczny zadecydował o właśnie zakończonej modernizacji. Dzięki niej produkcja własna energii zwiększy się z 50 do 70% zapotrzebowania.

W ramach prac wykonano m.in. zamknięte komory fermentacji, zbiornik retencyjny, reaktor usuwania azotu, pompownie odcieków i tłuszczów, a także frakcji pływających i wód odciekowych, odsiarczalnię oraz pochodnię biogazu.

Fot. Magdalena Śliżewska/gdynia.pl Fot. Magdalena Śliżewska/gdynia.pl

Wykonawcą robót było konsorcjum firm WTE Wassertechnik (Polska), WTE Wassertechnik z Essen i Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych „RUSIECKI” Adam Rusiecki.

Wartość inwestycji wyniosła 93 mln zł brutto, w tym dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności wyniosło 53,5 mln zł, a pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opiewała na 19 mln zł.

Przeczytaj także: Energia ze ścieków. Największa instalacja w Polsce powstaje we Wrocławiu

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!