Joanna Kopczyńska to absolwentka Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. W 2023 r. na Uniwersytecie Gdańskim uzyskała stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Wcześniej, od stycznia 2021 r., pracowała jako zastępca dyrektora ds. Państwowej Służby Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym. W swojej karierze była też m.in. przewodniczącą Polskiej Delegacji do Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM) oraz przewodniczącą Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami.

Pełniła również funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej w Ministerstwie Środowiska. Była też zastępcą prezesa Wód Polskich ds. zarządzania środowiskiem wodnym. Od kilku lat jest członkiem Rady Naukowej IMGW–PIB.

12 stycznia 2024 r. stanowisko zastępcy prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą objął Mateusz Balcerowicz, który dotychczas był dyrektorem Departamentu Innowacji w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. W 2018 r. pełnił już funkcję zastępcy prezesa Wód Polskich ds. usług wodnych. Poza tym jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, a wcześniej należał do Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych oddziału Warszawa oraz Rady Naukowej IMGW – PIB.

Wody Polskie

To od 1 stycznia 2018 r. główny podmiot odpowiedzialny za krajową gospodarkę wodną. Gospodarstwo podlega pod resort infrastruktury, odpowiadając za ochronę przed powodzią oraz suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody. Jest także m.in. regulatorem taryf za dostawy wody i odbiór ścieków. Wody Polskie składają się z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz regionalnych zarządów.

Przeczytaj także: Wody Polskie skończyły dwie kluczowe inwestycje dla Mazur