Prace na ujęciu wody podzielono na kilka etapów. Najpierw wymieniono rurociąg technologiczny – odpływ ze studni ujmującej wodę, zlikwidowano betonową studzienkę wodomierzową i zamontowano nową zasuwę DN150. Później zastąpiono starą stalową studnię nowoczesną studnią ujmującą (DN1800 HDPE).

Dalsze prace to usunięcie wyeksploatowanego stalowego wodociągu technologicznego i instalacja zamiast niego rurociągu wykonanego z PE (wymiana rury przelewowej). Kolejny krok to roboty przy instalacji nowego układu zasilania zbiornika. Do czerwca zaplanowano także wymianę rur drenażowych (napływowych) oraz montaż systemu monitoringu i alarmowego. W ostatnim etapie dojdzie do wykonania ogrodzenia w miejsce starego i uporządkowania terenu ujęcia wody.

Przeczytaj także: Kto ustali cenę za wodę i ścieki? Niedługo projekt zmian