Dyrektora Wód Polskich w Szczecinie zapytaliśmy, jaki jest stan prowadzonych i planowanych przez oddział najważniejszych inwestycji związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym i w ogóle jak duża jest potrzeba realizacji takich projektów. Poniżej publikujemy komentarz.

Marek Duklanowski,
dyrektor Wód Polskich w Szczecinie

Wbrew obiegowej opinii – nie możemy pozwolić sobie na tezy, że srogie zimy są już dawno za nami. Takie podejście do sprawy powodowałoby, że pod wątpliwość poddawane byłyby wszelkie inwestycje realizowane przez Wody Polskie, ale i inne instytucje. Był czas, gdy mówiono, że inwestowanie w lodołamacze czy pogłębianie cieków, by ulepszać możliwość prowadzenia akcji lodołamania, to działanie bez sensu, bo przecież lodołamania prawie nie ma, mamy globalne ocieplenie, ciepłe zimy itp. Nie jest to prawda – w sezonie 2020/2021 odbyła się kilkudniowa akcja lodołamania, kiedy w przypadku Odry granicznej mieliśmy do czynienia z prawdziwym wyścigiem z czasem, bo warstwa pokrywy lodowej była naprawdę gruba i brak lodołamania mógłby skutkować nawet powodzią. W mijającym sezonie akcja lodołamania odbyła się raz. Musimy pamiętać, że utrzymywanie pogotowia zimowego, nawet jeżeli w danym sezonie nie ma akcji lodołamania, jest tańsze niż naprawianie skutków powodzi zatorowej i utrata majątku życia przez ludzi, których żywioł by dotknął. Działajmy z głową. Inwestycje przeciwpowodziowe są bardzo potrzebne.

Prowadzimy ich szereg. Celem jest usprawnienie techniczne akcji lodołamania, a co za tym idzie – poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców. Najbardziej spektakularna jest na pewno przebudowa mostu nad Regalicą. To jedna z największych inwestycji Wód Polskich w Szczecinie, która ma na celu zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej. Stara konstrukcja mostu, z uwagi na niski prześwit i częste awarie przęsła zwodzonego, wielokrotnie uniemożliwiała prowadzenie akcji lodołamania.  Wykonawca zajmuje się wymianą podpór nurtowych, jednocześnie trwa rozbiórka i przebudowa układu torowego na stacji Szczecin Podjuchy. Zakończenie prac zaplanowano na listopad 2023 r. Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Partnerem Wód Polskich są PKP PLK S.A. Projekt jest dofinansowany z unijnego programu „Łącząc Europę” oraz ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), a także Banku Rozwoju Rady Europy.

W ramach programu POPDOW realizowanych jest również szereg innych inwestycji, jak np. odbudowa ostróg na Odrze granicznej czy budowa bazy dla lodołamaczy. Inwestycje na Odrze granicznej mają wielkie znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. Dzięki sprawnym ostrogom, które odpowiednio kierują nurt i doprowadzają do transportu rumowiska w dół od wypłyconych miejsc, możemy być spokojni o bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości położonych bezpośrednio przy tej rzece. Mowa tutaj o Słubicach, Kostrzynie i Gryfinie, ale nie zapominamy również o mniejszych miejscowościach, jak Bielinek, Gozdowice, Widuchowa czy Piasek. Takie prace, polegające na odbudowie ostróg oraz przygotowaniu nowych inwestycji, planujemy także na ten rok. Wszystkie zakończymy  w roku 2023. Jeżeli w Odrze jest mało wody, to nasze lodołamacze w takie miejsca nie docierają. Mieszkańcy Ognicy czy Widuchowej mogliby czuć się zagrożeni. Właściwie każda inwestycja realizowana z programu POPDOW w sposób istotny odnosi się do bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców. W przypadku Odry granicznej jest to jednak czynnik absolutnie priorytetowy, bo ostatnie dwa sezony zimowe pokazały, że bez szybkiego dostępu do tych okolic dla lodołamaczy grozi nam poważne niebezpieczeństwo w postaci powodzi zatorowej.

Poza inwestycjami infrastrukturalnymi, warto pamiętać o bieżących pracach konserwacyjnych oraz odbudowie urządzeń hydrotechnicznych i działaniach retencyjnych prowadzonych przez Wody Polskie. Odpowiednie zapobieganie powodziom i suszom to nie tylko wielkie inwestycje, ale i działania planowe, które realizowane są przez Wody Polskie co roku.

Przeczytaj także: Wody Polskie w Gliwicach – 57 inwestycji przeciwpowodziowych w sześć lat