W wyniku zadania ma zwiększyć się ochrona przeciwpowodziowa Ostrowca Świętokrzyskiego oraz gminy Bodzechów. Poza przejęciem nadmiaru wód i ich zretencjonowaniem, poprawi się też spływ wód powodziowych rzeki Modły i dopływu spod Mychowa.

Kluczowym elementem przedsięwzięcia jest budowa systemu czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych z przegrodami piętrzącymi na Modle i jej dopływach. Zostanie też podwyższony lewy wał przeciwpowodziowy Modły w Ostrowcu Świętokrzyskim (w km 0+012 – 0+328). Zaplanowano przebudowę dwóch przepustów na Modle w Mychowie Kolonii. Sama rzeka zostanie odmulona i pogłębiona, zostaną zabezpieczone jej skarpy. Prace będą się odbywać pod nadzorem przyrodniczym.

Zadanie Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej uzyskało dofinasowanie ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wartość całego projektu przekracza 18,5 mln zł, a dofinansowanie to kwota 15,75 mln zł. Wysokość wkładu własnego wynosi prawie 2,78 mln zł.

Przeczytaj także: Umowa na odbudowę przepustu w Gdyni