• Przebudowa wału Stradomki w Łapanowie ma się zakończyć na przełomie 2022 i 2023 r.
  • Wartość tej inwestycji wynosi 15 mln zł
  • W dolinie rzeki zostaną też zbudowane dwa zbiorniki retencyjne

Obwałowania do podwyższenia

Modernizacja systemu obwałowań przeciwpowodziowych Łapanowa jest ujęta w zadaniu „Budowa lewego wału na rzece Stradomce w km 17+400-17+800 oraz 17+800-18+400, przebudowa lewego wału na Stradomce w km 16+000-17+400”. Wybrany w przetargu wykonawca przygotuje dokumentację projektową i zadba o uzyskanie wszelkich decyzji umożliwiających wykonanie zadania. Po tych działaniach rozpoczną się prace budowlane. Ich zakończenie zaplanowano na przełom 2022 i 2023 r. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi około 15 mln zł.


Zaktualizowane Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym zakładają też budowę w dolinie Stradomki dwóch zbiorników retencyjnych (Zegartowice i Lubomierz). Wartość projektu określono na 130 mln zł, roboty mają być prowadzone w latach 2021–2026.

Zalana miejscowość

Podczas nawalnych deszczy w nocy z 20 na 21 czerwca br. w krótkim czasie uformowała się fala powodziowa, przelała przez lewy wał Stradomki i zalała centrum Łapanowa. Newralgicznym miejscem, w którym doszło do przelania było przewężenie obszaru przepływu wód powodziowych w rejonie zalewu w Łapanowie. W odpowiedzi na kryzysową sytuację Wody Polskie niezwłocznie podjęły działania doraźne. Rozpoczęto inwentaryzację i likwidację szkód powstałych w korytach rzek i potoków, a także przystąpiono do zabezpieczenia uszkodzonych odcinków obwałowań i przywrócenia ich należytego stanu technicznego. Wcześniej, w wyniku robót utrzymaniowych, wykonano prace konserwacyjne w korycie rzeki Stradomki wraz z konserwacją obwałowań, a wkrótce zostaną wykoszone wszystkie obwałowania na terenie gminy Łapanów – informują Wody Polskie.

Przeczytaj także: Żuławy Wiślane: ruszy budowa wrót sztormowych na Tudze