Pełnomocnik ma zajmować się m.in. inicjowaniem i monitorowaniem działań resortu klimatu oraz współpracą z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem naukowym w zakresie problematyki suszy i niedoboru zasobów wodnych w środowisku.

Jak powiedział Łukasz Lange, Polska stoi przed wyzwaniem jednoczesnego łagodzenia skutków suszy i przeciwdziałania powodzi. Już dziś musimy reprezentować wspólne, interdyscyplinarne podejście zarówno na poziomie instytucjonalnym, tworząc wspólną płaszczyznę w ujęciu rządowym przez poszczególne resorty, jak i na poziomie badawczym, realizując szereg inicjatyw z uwzględnieniem roli instytutów badawczych oraz uczelni – stwierdził.

Dodajmy, że powołano także pełnomocnika ministra klimatu ds. działań w dziedzinie badań i rozwoju oraz polityki naukowej. Został nim prof. Aleksander Nawrat.

Przeczytaj także: Susze i inne zjawiska ekstremalne zostaną z nami wiele lat