Partnerzy portalu

Mądre gospodarowanie wodami i ochrona przeciwpowodziowa to nasze najważniejsze obowiązki w dobie zmian klimatu

Opublikowano: 10-11-2022 Źródło: inzynieria.com

W dniach 7-9 listopada w Krakowie odbył się Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele świata biznesu, nauki, władz lokalnych i państwowych oraz wszyscy zainteresowani tematyką gospodarowania wodami, małej retencji, idei miasta gąbki, zielono-niebieskiej infrastruktury, zbierania deszczówki oraz ochrony przeciwpowodziowej.


Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej - Fot. Quality Studio Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej - Fot. Quality Studio

Nowe czasy wymagają nowego spojrzenia. Zmiany klimatyczne wymuszają konieczność uwzględnienia wód opadowych w zarządzaniu bezpieczeństwem powodziowym. Zagadnienia związane z gospodarowaniem wodami w miastach i ochrony przeciwpowodziowej terenów pozamiejskich są ze sobą coraz ściślej powiązane. Zintegrowane i kompleksowe podejście do obu tematów staje się wymogiem naszych czasów. 

Kongres GWiOP stał się miejscem wymiany fachowej wiedzy, kontaktów biznesowych oraz planów i wizji na temat tego, w jaki sposób państwowi decydenci i prywatni wykonawcy wspólnie mogą zaradzić nasilającym się skutkom zmian klimatycznych, takim jak susze i powodzie. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 400 uczestników - część online za pośrednictwem platformy edukacyjnej AkademiaInzynieria.com. 

Kongres GWiOP 2022 - Fot. Quality Studio
Kongres GWiOP 2022 - Fot. Quality Studio

W ciągu trzech dni uczestnicy wydarzenia mieli okazję wziąć udział w:

 • prawniczych warsztatach praktycznych,
 • trzech sesjach technicznych, 
 • sesji plenarnej dotyczącej zmian klimatu i źródeł finansowania inwestycji, 
 • panelu dyskusyjnym na temat zarządzania kryzysowego w gospodarce wodnej,
 • dwóch wycieczkach technicznych - na zaporę Świnna Poręba oraz po zielono-niebieskiej infrastrukturze Krakowa
 • uroczystej gali z rozdaniem prestiżowych nagród inżynieryjnych TYTANY 2022.

Kongres przeprowadzony został w formule hybrydowej - można było w nim uczestniczyć bezpośrednio w Krakowie oraz online za pośrednictwem platformy edukacyjnej AkademiaInzynieria.com 

Deszczówka – po czyjej stronie jest prawo?

Jeszcze przed oficjalnym otwarciem kongresu, w poniedziałkowy poranek (7 listopada) odbyły się warsztaty. Przeprowadzili je eksperci w dziedzinie prawa i doradztwa: Jędrzej Bujny z Kancelarii Bujny - prawo dla ekosystemu oraz Grzegorz Gałabuda z SID Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o.  

Jędrzej Bujny i Grzegorz Gałabuda - Fot. Quality Studio
Jędrzej Bujny i Grzegorz Gałabuda - Fot. Quality Studio

Warsztaty dotyczyły m.in.:
•    instrumentów prawnych zagospodarowania deszczówki – problemy i wyzwania w świetle najnowszego orzecznictwa i postępowania prokuratury
•    deszczówki w gminie – mapa drogowa dla organów i przedsiębiorstw
•    kto jest odpowiedzialny za retencję w gminie? – ryzyka i zagrożenia
•    roli i statusu PGW Wody Polskie (ze szczególnym uwzględnieniem opłat za usługi wodne ) wobec deszczówki i retencji
•    wód opadowych i roztopowych w procedurze ustalania taryf dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
•    opłaty retencyjnej – metodyki i procedury liczenia
•    opłaty za zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych – metodyki i procedury liczenia

Po solidnej dawce prawniczej wiedzy dostarczonej podczas trzygodzinnych warsztatów, oficjalnie rozpoczął Kongres i przywitał sponsorów, partnerów oraz zgromadzonych gości przewodniczący Paweł Kośmider. 

O sytuacji wodnej na świecie prosto ze szczytu klimatycznego COP27

Dr Tabea Lissner - ekspertka z ramienia ONZ Dr Tabea Lissner - ekspertka z ramienia ONZ

Sesję plenarną otwarło wystąpienie dr Tabei Lissner, ekspertki z ramienia ONZ ds. naukowej oceny zmian klimatu, która połączyła się online ze szczytu klimatycznego COP27 w Egipcie, aby przedstawić kluczowe ustalenia rozdziału dotyczącego wody w sprawozdaniu oceniającym Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).  

Stabilne finansowanie długoletnich inwestycji to podstawa

Po wysłuchaniu ciekawej i mobilizującej prelekcji głównej autorki rozdziału poświęconego wodom szóstego Raportu IPCC, głos zabrali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Wodami (NFOŚiGW) oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Michał Tomusiak, Ministerstwo Infrastruktury - Fot. Quality Studio
Michał Tomusiak, Ministerstwo Infrastruktury - Fot. Quality Studio

Duże inwestycje są drogie, a zapewnienie inwestowania na przestrzeni lat jest niełatwe, gdyż realizują je instytucje mające budżetowanie roczne. Kolejnym problemem jest brak uzasadnienia biznesowego - inwestując w ochronę przeciwpowodziową lub ochronę przed suszą, chronimy się przed stratami, ale nie generujemy przychodów - zauważył ekspert Ministerstwa Infrastruktury, Michał Tomusiak i przyznał, że podstawowym źródłem finansowania dużych inwestycji w gospodarce wodnej są środki europejskie. Bez nich w Polsce byłoby bardzo słabo. Nawet 80% finansowania stanowią środki z funduszy europejskich – w tym FENiKS z zasobem 600 mln euro.

Adaptacja do zmian klimatu – NFOŚiGW i FEnIKS wspierają samorządy

W dalszej części sesji plenarnej Anna Czyżewska - Dyrektorka Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu NFOŚiGW wygłosiła referat na temat aktualnych i przyszłych programów finansujących działania z zakresu gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej.

Ze środków krajowych mamy trzy główne programy finansowania. Jednym z nich jest program adaptacji do zmian klimatu, w ramach którego finansowane są zadania z zakresu zapobiegania powodzi i suszy oraz odpowiedniego dostępu do wody pitnej. Finansujemy głównie jednostki samorządu terytorialnego oraz ich spółki, a istotnym wabikiem w tym programie jest możliwość umorzenia nawet do 50% kapitału wypłaconej pożyczki – mówiła dyrektor Czyżewska.

Anna Czyżewska, NFOŚiGW - Fot. Quality Studio
Anna Czyżewska, NFOŚiGW - Fot. Quality Studio

Po przerwie kawowej, referat na temat finansowania inwestycji w obszarze adaptacji do zmian klimatu w ramach programu FEnIKS 2021-2027 wygłosił przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska - Piotr Czarnocki.

Promowana w punktacji projektów będzie retencja wykorzystująca wody opadowe jako zasób do utrzymania zieleni miejskiej - tworzenie i odnawianie parków, pasów zieleni, stref wietrzenia miasta, stref zieleni przyulicznej, miejskich ogrodów – zaznaczał Czarnocki.

Zarządzanie kryzysowe – przykłady z Gdańska i Wrocławia

Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia kongresu była debata o zarządzaniu kryzysowym w gospodarce wodnej, do której zaproszono przedstawicieli największych miejskich spółek wodno-kanalizacyjnych, organów państwowych i samorządowych oraz reprezentantów przedsiębiorców z branży.

Prelekcjami wprowadzającymi były wystąpienia Wojciecha Szpakowskiego, dyrektora ds. Technicznych w spółce Gdańskie Wody, który przestawił referat "Gdańskie podejście do zarządzania kryzysowego związanego z gospodarowaniem wodami" oraz Witolda Sumisławskiego, pełnomocnik Prezydenta Wrocławia oraz MPWiK S.A. ds. Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi, który pasjonująco opowiedział o zmaganiach miejskiej spółki wodociągowej podczas powodzi w 1997 r.

Wojciech Szpakowski, Gdańskie Wody - Fot. Quality Studio
Wojciech Szpakowski, Gdańskie Wody - Fot. Quality Studio

Natychmiast uruchomiliśmy strategię utrzymywania miasta podczas kataklizmu. Nie było to łatwe - w 1997 roku Wrocław miał trzy beczkowozy. Wszystko to, co było planowane i przewidywane wcześniej, okazało się zupełnie niewspółmierne w obliczu katastrofy, z którą mieliśmy do czynienia. Ta powódź powinna być ważnym doświadczeniem i punktem wyjścia do tworzenia scenariuszy kryzysowych na przyszłość - przestrzegał świadek tamtych wydarzeń, który poprowadził później panel dyskusyjny.

Jak radzić sobie w kryzysie? – debata ekspertów

Do wzięcia udziału w rozmowie, wyciąganiu wniosków i szukaniu skutecznych rozwiązań na przyszłość zaproszeni zostali:

 • Marek Borkowski - Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Rozwoju Aquanet S. A. 
 • Krzysztof Dąbrowski - Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie (IGWP)
 • Wojciech Szpakowski - dyrektor ds. Technicznych w spółce Gdańskie Wody
 • Przemysław Matyja - Dyrektor Wydziału Planowania Urządu Miasta Wrocławia a
 • Małgorzata Sikora - Dyrektork Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
 • Piotr Ziętara - Prezes Zarządu Wodociągi Miasta Krakowa 
 • Stanisław Gawłowski - Senator Rzeczypospolitej Polskiej
 • Volodymyr Kondzolka – przedstawiciel Drohobyckiego Instytutu Miejskiego

Panel dyskusyjny o zarządzaniu kryzysowym w gospodarce wodnej prowadzony przez Witolda Sumisławskiego podczas Kongresu GWiOP - Fot. Qualiy Studio Panel dyskusyjny o zarządzaniu kryzysowym w gospodarce wodnej prowadzony przez Witolda Sumisławskiego podczas Kongresu GWiOP - Fot. Qualiy Studio

Rozmawiano między innymi o doświadczeniach z wrocławskiej powodzi 1997 r., stopniu gotowości polskiej infrastruktury gospodarowania wodami na narastające skutki zmian klimatu oraz doświadczeniach z niedawnej katastrofy ekologicznej na Odrze.


Solidna dawka wiedzy i doświadczeń

Drugi dzień Kongresu – wtorek 8 listopada - obfitował w aż trzy sesje techniczne poruszające zagadnienia z obszarów Gospodarowania Wodami, Ochrony przeciwpowodziowej oraz Digitalizacji, monitoringu i zielono-niebieskiej infrastruktury. Referaty przedstawiło aż 26 prelegentów.

Jako pierwszy zabrał głos Wojciech Stanek, wiceprezes MPWiK S.A., który omówił wpływ wód opadowych na wrocławską oczyszczalnię ścieków oraz kroki, jakie podjęła spółka, aby poradzić sobie z zaistniałym problemem. 

Jacek Sobkowiak, Tormel Sp. z o.o. - Fot. Quality Studio Jacek Sobkowiak, Tormel Sp. z o.o. - Fot. Quality Studio

Kolejny prelegent sesji gospodarowania wodami skupił się na tematyce retencjonowania wody i zatrzymania jej w miejscu opadu oraz minimalizowania efektu miejskiej wyspy ciepła przedstawiając przykłady proretencyjnych realizacji firmy Tormel. - Na naszych oczach dokonuje się pewna rewolucja - zielono-niebieska infrastruktura staje się elementem, dzięki któremu inwestycje w miastach zaczynają być przychylnie postrzegane przez mieszkańców, którzy przecież odczuwają także niedogodności związane z ich przeprowadzaniem – zauważył Jacek Sobkowiak. 

Przelewy burzowe i specyfikacja systemów opadowych – problemy prawne

Wiele interesujących spostrzeżeń i ciekawych perspektyw przyniosło wystąpienie prof. Pawła Licznara, współzałożyciela Retencja.pl, który w swej prelekcji „O potrzebie zmian prawa dotyczącego przelewów burzowych” bez ogródek zwrócił uwagę, że w Polsce przelewy burzowe są tematem politycznym, a nieudolne prawo należy jak najszybciej zmienić, gdyż pozostając bezczynnymi dopuszczamy się trzech grzechów: wobec ekologii, gospodarki i inżynierii środowiska. 

prof. Paweł Licznar, Retencja.pl - Fot. Quality Studio prof. Paweł Licznar, Retencja.pl - Fot. Quality Studio


O problemach prawnych i ekologicznych wynikających z niewłaściwej specyfikacji systemów opadowych mówił także Andrzej Osiński. - Moment wydawania decyzji hydrotechnicznych jest jedynym momentem rzetelnego dialogu między zainteresowanymi stronami. Warunki techniczne wydawane rzetelnie mogą pomóc inwestorom i wykonawcom - to nie jest wstrzymywanie inwestycji, to jest ochrona przed przyszłymi awariami i kryzysami - zauważył ekspert PZTiTS.

Biznes dla retencji

Po emocjonującej tematyce regulacyjno-prawnej nastąpił blok wystąpień przedstawicieli sektora biznesowego, związanego z inwestycjami retencyjnymi

Joanna Szafron zaprezentowała walory polietylenowych zbiorników inteligentnych Uponor Infra, które dzięki kompatybilnemu połączeniu różnych elementów mogą mieć wielofunkcyjne zastosowanie przy gwarancji bezawaryjności dochodzącej nawet do 100 lat.

Joanna Szafron, Uponor Infra - Fot. Quality Studio
Joanna Szafron, Uponor Infra - Fot. Quality Studio

Następnie Paweł Niewiadomski z HABA-BETON Johann Bartlechner sp. z o.o. opowiedział o swoich doświadczeniach z budowy kolektora Wiślanego w Warszawie z punktu widzenia producenta rur betonowych, a Mariusz Balicki z firmy Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o. będącej sponsorem generalnym kongresu przedstawił modułowy system betonowych zbiorników retencyjnych wytwarzanych przy użyciu zaawansowanych technologicznie metod prefabrykacji. 

Mariusz Balicki z firmy Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o. - Fot. Quality Studio Mariusz Balicki z firmy Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o. - Fot. Quality Studio

Ostatnim prelegentem z grupy producentów, dostawców i wykonawców był Aleksander Brodowski, który zaprezentował innowacyjne metody inspekcji studni głębinowych oraz przestrzeni zamkniętych dzięki Systemom Fortec Triton i Fortec Multispector.

Retencja o krakowsku

Sesję techniczną poświęconą gospodarowaniu wodami zamknęło wystąpienie Marcina Glixelli, kierownika działu modelowania systemów w Krakowskich Wodociągach. 

Marcin Glixelli, Wodociągi Miasta Krakowa - Fot. Quality Studio
Marcin Glixelli, Wodociągi Miasta Krakowa - Fot. Quality Studio

Wymóg retencji od 2012 r. przynosi oczekiwane efekty. Stworzyliśmy 17 modeli opadowych dla Krakowa, z których wybraliśmy jeden najbardziej miarodajny. W 2021 r. zaczęliśmy wymagać retencji z dróg i uruchomiliśmy program redukcji zrzutów przez przelewy burzowe. Dzięki takim działaniom w Krakowie czujemy się bardziej bezpieczni, choć flash flood'y nadal nam zagrażają – ekspert podzielił się własnymi doświadczeniami.

Geotechnika i hydrotechnika – działania ramię w ramię

Hydrotechnika często idzie w parze z geotechniką - dlatego tak ważne jest, aby wymieniać się doświadczeniami i być otwartym na nowe perspektywy i świeże spojrzenie, które mogą wnieść eksperci z pozornie „innej branży”. 

Dotyczy to szczególnie wałów przeciwpowodziowych, które jednocześnie są obiektami hydrotechnicznymi, jak i wpisują się w obszar geoinżynierii. Dowiedli tego doskonale dwaj prelegenci drugiej sesji technicznej Kongresu GWiOP poświęconej tematyce ochrony przeciwpowodziowej – dr inż. Jarosław Rybak, adiunkt w Katedrze Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz Robert Sołtysik, prezes spółki Soley.

Robert Sołtysik, prezes spółki Soley - Fot. Quality Studio Robert Sołtysik, prezes spółki Soley - Fot. Quality Studio

Pierwszy z wymienionych ekspertów przedstawił zagadnienia modernizacji systemów ochrony przeciwpowodziowej z perspektywy konsultanta geotechnika. Prelekcja drugiego stanowiła niejako uzupełnieniem pierwszego wykładu i traktowała o innowacyjnej metodzie trenchmixingu (CDMM) stosowanej przy budowie wałów przeciwpowodziowych i zbiorników piętrzących.  
 
Poruszono także ważny problem wyzwań związanych z monitoringiem stanu wałów przeciwpowodziowych. Krzysztof Radzicki z Politechniki Krakowskiej zaprezentował przegląd dotychczasowych metod monitoringu oraz nowe, innowacyjne rozwiązania, takie jak czujniki liniowe i metody termiczne. 

Kraków i Małopolska mogą czuć się coraz bezpieczniej

W sesji technicznej o ochronie przeciwpowodziowej wzięło udział dwóch przedstawicieli Wód Polskich, RZGW w Krakowie: dyrektorka Małgorzata Sikora oraz z-ca dyrektora ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą, Radosław Radoń. 

Małgorzata Sikora, Dyrektorka RZGW Kraków - Fot. Quality Studio
Małgorzata Sikora, Dyrektorka RZGW Kraków - Fot. Quality Studio

W chwili obecnej, od 7 września bieżącego roku, mapa zagrożenia powodziowego uległa drastycznemu ograniczeniu, dzięki podjętym przez nas już pięć lat temu działaniom na terenie Wisły Sandomierskiej - mówiła Małgorzata Sikora, która zaprezentowała także mapy zlewni Prądnika uaktualnione po konsultacjach społecznych i zaznaczyła, jak ważne jest współdziałanie ze społecznością lokalną i uzyskanie jej aprobaty dla planowanych inwestycji.

Natomiast Radosław Radoń opowiedział o modelowaniu i cyfryzacji w ochronie przeciwpowodziowej na przykładzie retencji polderowej w regionach wodnych Małej i Górnej Wisły. 

Radosław Radoń, Wody Polskie, RZGW Kraków - fot. Quality Studio
Radosław Radoń, Wody Polskie, RZGW Kraków - fot. Quality Studio

Od wielu lat trwa dyskusja nad budową polderów wiślanych. Wykorzystując obecne modele rzeki Wisły i jej dopływów wykonaliśmy studium wykonalności, dzięki któremu udało nam się ustalić odpowiednią lokalizację polderów - 10 dużych polderów, z których na skutek konsultacji społecznych (które nie były łatwe) jeden został zastąpiony dwoma mniejszymi. Celem strategicznym projektu jest ochrona ponad 100 000 mieszkańców przed powodzią – relacjonował z-ca dyrektora RZGW.

Monitorowanie i zapobieganie – kierunki na przyszłość

Dopełnieniem tematyki związanej z ochroną przeciwpowodziową były prelekcje Marty Bedryj z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Karola Mikołajewskiego z Retencja.pl oraz Anny Olejnik, reprezentantki MPWiK w Warszawie S.A. - O zjawisku powodzi powinniśmy myśleć cały czas - nie tylko kiedy ono występuje, ale przede wszystkim, gdy go nie ma, abyśmy mogli się dobrze przygotować – tłumaczyła ekspertka IMGW przedstawiając wagę prawidłowej oceny zagrożenia powodziowego w zarządzaniu ryzykiem powodziowym.

Anna Olejnik, MPWiK Warszawa - Fot. Quality Studio
Anna Olejnik, MPWiK Warszawa - Fot. Quality Studio

"Prosty przepis na monitoring hydrologiczny na przykładzie zbiornika Świnna Poręba" podał Karol Mikołajewski, a Zastępczyni Dyrektora Pionu Wody warszawskiego MPWiK pozornie przewrotnie opowiadała o suszy jako ważnym aspekcie gospodarowania wodami. Dynamiczne zmiany klimatyczne to współistniejące zjawiska ekstremalne: powódź i susza. W Polsce zjawisko suszy jest obserwowane już od kilku lat. Mamy potwierdzone okresy suszy atmosferycznej, rolniczej jak i hydrologicznej. A jednak zainteresowanie mediów tematyką suszy spada od 2015 r. choć w rzeczywistości stan wody w Wiśle z roku na rok jest coraz bardziej alarmujący. To jest poważny problem dla wodociągów warszawskich, bo wydajność ujęć infiltracyjnych zależy przede wszystkim od poziomu wody w rzece – zauważyła Anna Olejnik. 

Cyfryzacja i real time control – od tego nie uciekniemy

Merytoryczną część Kongresu zamykała ostatnia sesja techniczna poświęcona digitalizacji, monitoringowi i zielono-niebieskiej infrastrukturze.  Jako pierwszy zabrał głos prof. Maciej Mrowiec, prorektor ds. rozwoju Politechniki Częstochowskiej i kierownik grantów badawczych poświęconych problematyce sterowania w czasie rzeczywistym przepływem ścieków w systemach kanalizacyjnych, który nakreślił potrzeby i wyzwania w informatyzacji miejskich systemów odwodnienia. 

Prof. Maciej Mrowiec, Politechnika Częstochowska - Fot. Quality Studio
Prof. Maciej Mrowiec, Politechnika Częstochowska - Fot. Quality Studio

Oprócz symulacji będziemy też w końcu zmuszeni do wdrażania "real time control" - to docelowo w systemach ogólnospławnych uznaje się za "must have". A w przyszłości, być może standardem będzie oprogramowanie CFD, które obecnie wydaje się dosyć abstrakcyjne, ale przecież tak samo jawiły nam się dziesięć lat temu modele, których używamy dzisiaj - podsumował badacz.

Kolejnym prelegentem był Michał Pancewicz, przedstawiciel duńskiej firmy SCALGO. Zaprezentował możliwości platformy SCALGO LIVE - interaktywnego narzędzia planistycznego opartego na przeglądarce internetowej, które umożliwia zarządzanie gospodarką wodną, ze szczególnym uwzględnieniem spływu powierzchniowego w dowolnym miejscu w Polsce.

Marta Barszczewska, IMGW - Fot. Quality Studio Marta Barszczewska, IMGW - Fot. Quality Studio

Trzecim wystąpieniem dotyczącym digitalizacji i monitoringu był ciekawy referat Marty Barszczewskiej, która z punktu widzenia kierownika Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy IMGW–PIB w Krakowie opowiedziała o nowoczesnym systemie multimodelu, którego celem jest poprawa jakości prognoz i ostrzeżeń hydrologicznych przed powodziami błyskawicznymiZałożeniem czasowym systemu "flash flood" jest jego aktualizacja co 10 minut, a nie co 1-2 godziny jak funkcjonuje to w dotychczasowym modelu ostrzeżeń. Multimodel obejmuje także system prognostyczny w obrębie czasowym do 48 godzin – opowiadała ekspertka.

Zielono-niebieska infrastruktura – tkanka lepszego miasta

Przy stawie Rybitwy mamy modelowe rozwiązanie, gdzie wodę opadową z dachów okolicznych budynków kierujemy do zbiornika i w ten sposób zasilamy go w wodę. Podobne rozwiązanie chcemy zastosować przy szosie balickiej, dzięki temu moglibyśmy napełnić puste dziś koryto Młynówki Królewskiej - historycznie napędzającej miejskie młyny – tak o działaniach krakowskiego Zarządu Zieleni Miejskiej opowiadał Łukasz Pawlik, pełniący obowiązki Miejskiego Architekta Krajobrazu w Krakowie. 

Łukasz Pawlik, Zarząd Zieleni Miejskiej w Kakowie - Fot. Quality Studio
Łukasz Pawlik, Zarząd Zieleni Miejskiej w Kakowie - Fot. Quality Studio

Nowym projektem realizowanym obecnie jest zielono-niebieska ulica Krupnicza w Krakowie. Realizujemy tam ogrody fasadowe, współpracujemy z innymi spółkami miejskimi, przygotowaliśmy projekt i uzyskaliśmy wszystkie niezbędne pozwolenia. To modelowy przykład, który mam nadzieję przetrze drogę do "zazieleniania" innych miejskich ulic i zakątków – dodał przedstawiciel miejskiej spółki i zaprosił uczestników Kongresu na wycieczkę techniczną po zielono-niebieskiej infrastrukturze Krakowa, organizowanej w ramach ostatniego dnia wydarzenia. 

O potrzebie mądrego projektowania zieleni miejskiej jako tworzeniu pełnego ekosystemu mówiła także dr inż. Joanna Rayss ze Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Prelegentka dobitnie podkreśliła, że największym zagrożeniem dla istnienia człowieka na Ziemi są zmiany, jakie zachodzą w ekosystemach pod wpływem ewolucji klimatu. Wyraziła także ubolewanie, że wciąż koncentrujemy się na elementach adaptacyjnych, a nie na przyczynach zaistniałego problemu. 

Joanna Rayss, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu - Fot. Quality Studio
Joanna Rayss, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu - Fot. Quality Studio

Tylko ekosystemy prawdziwe i dobrze funkcjonujące są w stanie dostarczać nam usługi ekosystemów takie jak: regulacja klimatu, oczyszczanie wód, obiegu pierwiastków i tworzenia gleby. Jeżeli chcemy skutecznie zarządzać węglem, powinniśmy dobrze poznać gdzie, skąd i dokąd on się przenosi, a największym magazynem węgla jest przyroda – przypomniała doktor Rayss.

Powyższe tezy potwierdziła Agnieszka Kowalkiewicz ze spółki Gdańskie Wody, która opowiedziała o konkretnych przykładach realizacji małej retencji, będącej podstawą tworzenia przyjaznego ekologicznie miasta. Domknięciem tematu było wystąpienie Michała Oleszki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Kierownik Projektu „Technologie domowej retencji” zaprezentował przegląd zielonych technologii NCBR dla miast przyszłości. 

Michał Oleszko, NCBR - Fot. Quality Studio
Michał Oleszko, NCBR - Fot. Quality Studio

Instalowanie takich systemów to nie tylko rozwój kolejnego produktu eksportowego, ale podnoszenie komfortu życia Polaków, ich bezpieczeństwa w zakresie dostępu do wody i zmniejszeniu kosztów życia poprzez dostarczanie bezpłatnej wody – zakończył swoje wystąpienie ekspert.

„Wodne” Tytany rozdane

Laureaci i wyróżnieni na gali rozdania Tytanów 2022 podczas Kongresu GWiOP - Fot. Quality Studio Laureaci i wyróżnieni na gali rozdania Tytanów 2022 podczas Kongresu GWiOP - Fot. Quality Studio

Podczas wieczornej gali drugiego dnia Kongresu, którą uświetnił występ skrzypaczki Agnes Violin, odbyła się także uroczystość wręczenia prestiżowych inżynieryjnych nagród Tytan w obszarze gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej. Pełną relację z gali oraz listę nagrodzonych i wyróżnionych można znaleźć w artykule: Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej – TYTANY 2022 wręczone

Wycieczki techniczne – wiedza i atrakcja

Trzeciego dnia kongresu uczestnicy udali się na dwie wycieczki techniczne. Pierwsza odbyła się na zaporę Świnna Poręba, gdzie do zwiedzania zostały udostępnione: galeria kontrolno-zastrzykowa, sztolnia, wieże ujęciowa i zrzutowa oraz zapora czołowa.

Zapora Świnna Poręba - fot. Wody Poslkie
Zapora Świnna Poręba - fot. Wody Poslkie

Osoby, które wybrały drugą wycieczkę, zostały oprowadzone po ciekawej i nowoczesnej zielono-niebieskiej infrastrukturze Krakowa. Plan wycieczki zakładał spacery po Parku Lotników Polskich (staw i polder), Parku Kieszonkowym przy ul. Fabrycznej z ogrodem deszczowym oraz Parku Rzecznym Wilga.

Park Lotników Polskich w Krakowie - fot. ZZM Kraków
Park Lotników Polskich w Krakowie - fot. ZZM Kraków

Kolejna edycja Kongresu Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej już za rok – zapraszamy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

Sponsorzy Kongresu:

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:


 

Przeczytaj także: Pokopalniane odkrywki zamienią w jeziora. Tak chcą walczyć z suszą

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia