Konsultacje to element przygotowań do ogłoszenia przetargu na opracowanie wielowariantowego programu inwestycyjnego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej wspomnianej zlewni wraz z uwzględnieniem odwodnienia terenu. Całe przedsięwzięcie jest z kolei efektem podpisanego w 2021 r. porozumienia między Gminą Miejską Kraków i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Przygotowanie programu inwestycyjnego to trzeci etap porozumienia.


Miejska jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna (KEGW) chce pozyskać informacje dotyczące terminu opracowania wariantowej koncepcji, etapowania prac, obszaru czy sposobu realizacji inwestycji, jak również liczby punktów koniecznych do przeprowadzenia kampanii pomiarowej na potrzeby modelowania rzek Drwini oraz Drwiny Długiej (opracowanego na zlecenie Wód Polskich).

KEGW na zgłoszenia czeka do 16 kwietnia, następnie do 26 kwietnia przeprowadzone zostaną spotkania i rozmowy, których efektem będzie ogłoszenie przetargu na opracowanie wariantowej koncepcji. Zakłada się, że już w trakcie robót budowlanych wykorzystane mogą zostać takie rozwiązania, jak rozproszona retencja, zbiorniki czy też kanały retencyjne.

Przeczytaj także: Kraków zaczyna budowę kolejnych zbiorników