Środki, które trafią do podkarpackich miejscowości, pochodzą z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki nim powstaną nowe lub zmodernizowane zostaną istniejące otwarte zbiorniki służące do magazynowania wód opadowych i roztopowych, które będą gromadziły również wody gruntowe i płynące np. w rowach melioracyjnych czy małych ciekach wodnych.

Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką można było się ubiegać, wynosiła 0,5 mln zł. Wsparcie otrzymają gminy: Harasiuki, Narol, Laszki, Lubaczów (dwa projekty), Kolbuszowa, Grębów, Baranów Sandomierski, Głogów Małopolski, Grodzisko Dolne, Sokołów Małopolski, Zaleszany, Nowa Sarzyna, Pruchnik, Tarnowiec, Jedlicze i Żyraków.

Do rozdysponowania zostało jeszcze kolejnych prawie 18 mln zł. Drugi nabór wniosków o dofinansowanie zadań retencyjnych potrwa do końca kwietnia 2024 r. Celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy, z którymi coraz częściej boryka się woj. podkarpackie.

Przeczytaj także: Poznań. Kolejne działania z zakresu retencji. Złożono podpisy