• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

W Chrzanowie kończy się modernizacja zbiornika retencyjnego

Opublikowano: 02-05-2024 Źródło: Wodociągi Chrzanowskie

Na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie (GOŚ) kończy się modernizacja zbiornika retencyjnego. Gromadzi on nadmiar wód opadowych i roztopowych dopływających do oczyszczalni podczas silnych opadów.


Remont zbiornika retencyjnego. Fot. Wodociągi Chrzanowskie Remont zbiornika retencyjnego. Fot. Wodociągi Chrzanowskie

Kilkadziesiąt lat eksploatacji zbiornika retencyjnego spowodowało, że na dnie zbiornika retencyjnego nagromadziła się duża ilość osadu. W znaczącym stopniu ograniczył on powierzchnię obiektu. Dodatkowo na terenie chrzanowskiej aglomeracji wraz z rozwojem jej infrastruktury komunikacyjnej istotnie zwiększyło się uszczelnienie i utwardzenie powierzchni. W efekcie silnie wzrosła wielkość deszczówki dopływającej do oczyszczalni ścieków.

Fot. Wodociągi Chrzanowskie Fot. Wodociągi Chrzanowskie

Powierzchnia spływu wód opadowych do zbiornika GOŚ to ponad 2750 ha, a teren oczyszczalni ścieków to 14 ha. Do zbiornika retencyjnego deszczówka spływa systemem kanalizacji deszczowej. Następnie trafia do oczyszczalni, gdzie jest podczyszczana i jako woda technologiczna używana na potrzeby własne obiektu.

Fot. Wodociągi Chrzanowskie Fot. Wodociągi Chrzanowskie

Samodzielna modernizacja zbiornika retencyjnego pięciokrotnie obniżyła koszt, w porównaniu do zlecenia robót firmie zewnętrznej. Operatorzy urządzeń oczyszczania ścieków oczyścili akwen, naprawę skarp betonowych, usunięcie dziur w dnie, odnowienie koryta wlotowego i uzupełnianie dylatacji na połączeniach płyt betonowych na skarpach wykonali pracownicy wydziału mechanicznego.

Przeczytaj także: Wielkopolska – gmina Włoszakowice wyda 25 mln zł na inwestycje wod-kan

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!