Partnerzy portalu

II Konferencja Smart City 2024

Opublikowano: 18-06-2024 Źródło: inzynieria.com

18 czerwca 2024 r. zorganizowano II Ogólnopolską Konferencję „Bydgoszcz Smart City. Rozwiązania, realizacje i perspektywy rozwoju”. Cel to prezentacja opracowanych, zrealizowanych i wdrożonych do eksploatacji w branży wod-kan rozwiązań oraz systemów z obszaru smart. Organizatorem wydarzenia są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.


II Konferencja Smart City 2024. Fot. inzynieria.com II Konferencja Smart City 2024. Fot. inzynieria.com

Omawiane w Bydgoszczy rozwiązania pokazują, jak wykorzystuje się je w zarządzaniu miastem w obliczu wyzwań przyszłości, w tym zmian klimatycznych. Wspólnym mianownikiem zaprezentowanych rozwiązań jest marka „made in Bydgoszcz”. Wiodące przedsięwzięcie to projekt modernizacji deszczówki i adaptacji miasta do zmian klimatu.

II Konferencja Smart City 2024. Fot. inzynieria.com II Konferencja Smart City 2024. Fot. inzynieria.com

Podczas wydarzenia postanowiono zaprezentować efekty jego realizacji, m.in. w jaki sposób wybudowana infrastruktura retencyjna zmienia strategię zarządzania wodami opadowymi w mieście na podejście smart, a także – jakie rozwiązania typu smart znajdują zastosowanie w sieciach wodociągowych.

Stanisław Drzewiecki, prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. Fot. inzynieria.com Stanisław Drzewiecki, prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. Fot. inzynieria.com

Konferencję podzielono na dwa bloki: „Wodna przyszłość miasta: innowacje i adaptacja” i „Rozwiązania Smart w sektorze wodociągowym”. W pierwszym podsumowano realizację projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”. Pojawiła się też tematyka eksploatacji zbiorników retencyjnych w kontekście jakości wód deszczowych, wykorzystania modelu hydrodynamicznego w planowaniu retencji, jak aplikacje GIS wspierają zarządzenie sieciami wodno-kanalizacyjnymi i przyszłości odwodnienia miejskiego.

Dr hab. inż. Szymon Różański, prof. Politechniki Bydgoskiej. Fot. inzynieria.com Dr hab. inż. Szymon Różański, prof. Politechniki Bydgoskiej. Fot. inzynieria.com

Drugi blok poświęcono inteligentnym rozwiązaniom w branży wodociągowej. Można było zapoznać się z nowymi obowiązkami dostawców wody wynikającymi z prawa Unii Europejskiej. Tematyka objęła także krótkookresowy bilans wodny DMA, skuteczną weryfikację doboru wodomierzy dla uzyskania precyzyjnych pomiarów. Dokonano prezentacji innowacyjnych przedsięwzięć, jak prace koncepcyjne budowy mikroturbiny do produkcji prądu osadzonej w korpusie wodomierzowym oraz implementacji systemu ekspertowego rozbioru wody wraz z aspektami uczenia maszynowego. Spotkanie zwieńczył panel dyskusyjny.

II Konferencja Smart City 2024. Zobacz fotogalerię

Patronat medialny nad II Konferencją Smart City 2024 objął portal inzynieria.com.

Przeczytaj także: Konferencja Bydgoszcz Smart City. Potrzeby, realizacje i perspektywy rozwoju

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!