Partnerzy portalu

III Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej już we wrześniu!

Opublikowano: 19-06-2024 Źródło: inzynieria.com

W dniach 4-6 września 2024 r., w zabytkowym kompleksie Zakładu Uzdatniania Wody Bielany, położonym w najbardziej urokliwej dzielnicy Krakowa, tuż obok Lasu Wolskiego, odbędzie się III Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej.


Kongres GWiOP 2023. Fot. Quality Studio Kongres GWiOP 2023. Fot. Quality Studio

Kongres GWiOP jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uznanymi autorytetami naukowymi, doświadczonymi wykonawcami i producentami oraz otwartymi na współpracę inwestorami. 

W ciągu trzech dni kongresu uczestnicy wezmą udział w licznych prelekcjach, panelach dyskusyjnych, warsztatach praktycznych oraz wystawie branżowej. Poza merytorycznymi sesjami technicznymi organizatorzy przewidzieli też czas i miejsce na kuluarowe rozmowy i nawiązywanie relacji biznesowych.

Stwórzmy razem program kongresu 

Organizatorzy, chcąc jak najlepiej spełnić oczekiwania gości konferencji, zaprosili do stworzenia programu wydarzenia wszystkich zainteresowanych. Przygotowano zakres tematyczny, spośród którego można wybrać zagadnienia, które powinny znaleźć się w agendzie. 

Lista proponowanych tematów: 

 • Woda jako zasób deficytowy i zarazem potencjalne zagrożenie – wzrost znaczenia zagospodarowania wód opadowych i intensyfikacji działań
 • Zasoby wody na świecie w obliczu zmian klimatycznych
 • Rola rzek jako czynnika o doniosłym znaczeniu cywilizacyjnym i rozwojowym
 • Kryzysy – zasady współpracy i koordynacji działań służb oraz podmiotów wspierających
 • Woda jako deficytowy zasób na co dzień i w warunkach krytycznych (konflikt zbrojny, katastrofy ekologiczne, zagrożenia sanitarne i zdrowotne)

Finansowanie i Prawo

 • Działania w zakresie gospodarowania wodami opadowymi wynikające z implementacji prawa Unii Europejskiej
 • Finansowanie inwestycji ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz Funduszy Spójności
 • Rodzaje umów w gospodarce opadowej

W przededniu zmiany? Kto powinien zatwierdzać wysokość taryf za wodę i ścieki?

 • Dotychczasowa praktyka PGW Wody Polskie w zakresie zatwierdzania taryf za wodę i ścieki i jej konsekwencje dla kondycji przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych
 • „Katalog rozbieżności” między regulatorem a branżą wodno-kanalizacyjną
 • Plany legislacyjne dotyczące zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków zakładające przywrócenia radom gmin kompetencji do zatwierdzania taryf za wodę i ścieki
 • Nowa rola PGW Wody Polskie w procesie taryfikacji
 • Przewidywane konsekwencje zasadniczych zmian w procesie taryfikacji dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych i jakości wykonywanych przez nie zadań

Wpływ intensywnej zabudowy na zagospodarowanie wód opadowych – realizacje deweloperów a deszczówka

 • Sposoby przekazania instalacji
 • Zagadnienie własności docelowej instalacji odwodnienia
 • Utrzymanie i serwis systemów odwodnieniowych na terenach osiedli
 • Zrównoważone projektowanie systemów zagospodarowania wodami – doświadczenia projektowe a wymagania inwestorów

Nowoczesne rozwiązania w systemach i produktach z zakresu gospodarowania wodami oraz ochrony przeciwpowodziowej

 • Nowoczesne systemy retencyjne
 • Optymalizacja sprzętu niezbędnego do eksploatacji systemów. Jaki model jest najlepszy?
 • Zielono niebieska infrastruktura – warunki techniczne, ocena skuteczności zastosowanych rozwiązań, efektywność
 • Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej a wykorzystanie wód opadowych
 • Rozwiązania wspierające wykorzystanie wody w warunkach miejskich – ogrody deszczowe, dachy zielone, systemy nawadniania zieleni

Współpraca międzygminna w ramach gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej w zlewniach

 • Koordynacja działań w zakresie wód opadowych na poziomie lokalnym i regionalnym
 • Duże kolektory retencyjne
 • Kontrole deszczówki na posesjach
 • Ochrona oczyszczalni ścieków i współpraca operatorów z Wojewódzkimi Inspektoratami Ochrony Środowiska
 • Wpływ wód opadowych i roztopowych oraz zbiorników retencyjnych na efektywność energetyczną oczyszczalni ścieków
 • Adekwatność Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego do prognoz demograficznych i analiz wpływu intensywnego rozwoju
 • Rozwiązania organizacyjne – konsolidacje i centra eksploatacyjne
 • Optymalna formuła organizacji i podział odpowiedzialności przy eksploatacji systemów deszczowych ze szczególnym uwzględnieniem dróg, lasów

 Rola edukacji i komunikacji w kształtowaniu świadomości społecznej

 • Kto jest odpowiedzialny za działania edukacyjne i komunikacyjne? Możliwe rozwiązania i modele
 • Dobre praktyki w ramach działań komunikacyjnych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych i jednostek odpowiedzialnych za dostosowanie miast do zmian klimatycznych
 • Komunikacja i zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych
 • Public affairs czy public relations? Relacje między aktywistami ekologicznymi a przedstawicielami jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie wodami i ochronę przeciwpowodziową

Zgłoszeń tematów można dokonać TUTAJ.

Kongres GWiOP 2023. Fot. Quality Studio Kongres GWiOP 2023. Fot. Quality Studio

Tytany w nowej odsłonie 

Ważną częścią wydarzenia będzie także gala, podczas której zostaną rozdane TYTANY, czyli branżowe nagrody. Jednak rozdanie tytanów odbędzie się w tym roku w nowej formule. Co istotne zwycięzcy będą wyłonieni przez trzy odrębne gremia.


Pierwszą grupę nadal będzie stanowić niezależne jury ekspertów, złożonych z zaproszonych przedstawicieli świata nauki. Drugą – nowo powołana Akademia Nagród TYTAN, do udziału w której zaprosiliśmy przedstawicieli firm nominowanych do nagrody w trakcie całej lat jej historii. Trzecią grupę będzie stanowiła społeczność osób związanych z branżą bezwykopową lub zainteresowanych dokonaniami na tym polu, złożona m.in. z użytkowników serwisu inzynieria.com. Co ważne: każde z gremiów wyłaniających zwycięzcę będzie miało równy wpływ na ostateczny werdykt, a „waga” głosów poszczególnych grup będzie wynosiła po 1/3.  Zwycięzcy kategorii zostaną ustaleni na podstawie sumy procentowej wyników uzyskanych w głosowaniu poszczególnych grup.

Jesteśmy przekonani, że dokonane zmiany spowodują, że nagrody TYTAN staną się jeszcze bardziej popularne i cenione, a branża uzyska bardzo znaczący wpływ na proces ich wyłaniania - mówi Paweł Kośmider, przewodniczący Kongresu.

Kongres GWiOP - warto tu być!

Warto podkreślić, że Kongres odbędzie się także w formule hybrydowej, co oznacza, że można wziąć w nim udział nie tylko zjawiając się na miejscu, ale także online za pośrednictwem platformy akademia.inzynieria.com

Ruszyła już rejestracja na Kongres. Dostępne są rabaty za zgłoszenie większej liczby uczestników - zaczynają się już od 2 osób.

Osoby, które dokonają rejestracji do 31 lipca 2024 r., mogą liczyć także na atrakcyjny bonus: termos oraz kubek termiczny renomowanej marki Rockland. Rejestracji można dokonać TUTAJ.

Przeczytaj także: II Konferencja Zielona Retencja w Gdańsku

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia