Komentując w czwartek wyniki sondażu, firma stwierdziła, iż głównym powodem potanienia nieruchomości jest spadek popytu wywołany trudnościami w uzyskaniu kredytu hipotecznego. 55 proc. ankietowanych wskazało, iż trudno dostępny kredyt jest dla nich hamulcem w nabyciu nieruchomości.
27 proc. ankietowanych uważa, iż nie warto spieszyć się z inwestycją w nieruchomość, ponieważ ceny wykazują tendencję spadkową i za jakiś czas dom lub mieszkanie będzie można kupić jeszcze taniej.

Dla pozostałych 18 proc. przeszkodą w zakupie nieruchomości jest brak poczucia bezpieczeństwa pracy.
Załamanie w irlandzkim sektorze budowlanym uważane jest za jeden z głównych powodów gospodarczej dekoniunktury w tym kraju. Irlandzki PKB spadł w czwartym kwartale 2008 r. o 7,5 proc. rok do roku.