Z raportu GUS wynika, że przedsiębiorcy sygnalizują mniejsze niż w ubiegłym miesiącu ograniczenia portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej.
"W konsekwencji bieżąca sytuacja finansowa jest również oceniana mniej pesymistycznie. Przewidywane na najbliższe miesiące ograniczenie portfela zamówień powoduje, że prognozy dotyczące produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej badanych przedsiębiorstw utrzymują się na poziomie ujemnym i są zbliżone do prognoz formułowanych w czerwcu" - napisano w komunikacie GUS.