Analitycy podkreślają, że po danych za pierwsze trzy miesiące (spadki PKB o 2,5 i 2,4 proc.) to świetna informacja. Także w ujęciu rocznym jest lepiej, niż prognozowali ekonomiści - gospodarka strefy euro skurczyła się o 4,6 w drugim kwartale, po spadku w pierwszym o 4,9 proc., zaś w przypadku całej Unii spadek sięgnął 4,8 po 4,7 proc. kwartał wcześniej.